Porthcawl - Newton Beach

Newton yw'r traeth mwyaf dwyreiniol ym Mhorthcawl ac mae'n daith gerdded ddeng munud o bentref prydferth Newton. Mae'r traeth yn dywodlyd ac yn greigiog ac yn boblogaidd gyda bordhwylwyr, jet-sgiwyr a defnyddwyr cychod modur. Mae llithrfa sy'n cael ei defnyddio gan y clwb cychod lleol. Gyda milltiroedd o dywod (er eu bod yn creigiog iawn mewn rhannau), gallwch gerdded i geg yr afon yn Aberogwr; mae nesaf at Dwyni Newton a Merthyr Mawr.
Mae'r cyfleusterau agosaf yng Nghanolfan Gwyliau Bae Trecco, sydd ychydig funudau i ffwrdd ar droed. Parcio cyfyngedig - dim maes parcio dynodedig. Caniateir cŵn.
Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr Da i Fynd
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

19/9/2021

06:11

9.19

19/9/2021

18:29

9.79

20/9/2021

06:53

9.61

20/9/2021

19:09

10.11

21/9/2021

07:30

9.85

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

19/9/2021

12:11

1.82

20/9/2021

00:36

1.44

20/9/2021

12:51

1.46

21/9/2021

01:12

1.21

21/9/2021

13:27

1.28

Llety gerllaw

Saeth dde