Heb ganfod eitemau.

Porthcawl - Newton Beach

Newton yw'r traeth mwyaf dwyreiniol ym Mhorthcawl ac mae'n daith gerdded ddeng munud o bentref prydferth Newton. Mae'r traeth yn dywodlyd ac yn greigiog ac yn boblogaidd gyda bordhwylwyr, jet-sgiwyr a defnyddwyr cychod modur. Mae llithrfa sy'n cael ei defnyddio gan y clwb cychod lleol. Gyda milltiroedd o dywod (er eu bod yn creigiog iawn mewn rhannau), gallwch gerdded i geg yr afon yn Aberogwr; mae nesaf at Dwyni Newton a Merthyr Mawr.
Mae'r cyfleusterau agosaf yng Nghanolfan Gwyliau Bae Trecco, sydd ychydig funudau i ffwrdd ar droed. Parcio cyfyngedig - dim maes parcio dynodedig. Caniateir cŵn.
Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr Da i Fynd
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad
Amser
BST
Uchder
Metr
Heb ganfod eitemau.

Llanw isel

Dyddiad
Amser
BST
Uchder
Metr
Heb ganfod eitemau.

Llety gerllaw

Saeth dde