Aros ym Mhorthcawl

Dewch o hyd i'r lle perffaith i chi

Sgrolio i lawr Tudalen
Llun -The Coed-y-mwstwr Hotel
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logo19 Heol Mary (Y Lle i Aros Cymru)

19 Mary Street (The Place To Stay Wales)

Mae'r lle i aros yn lleoliad cyntaf Cymru, 19 Heol Mary yn cynnig arosiadau canolog, clyd a chyfleus i westeion yng nghanol Porthcawl, De Cymru.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logo30 Locks Lane

30 Locks Lane

Hunanarlwyo ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logo39 John Street (Y Lle i Aros Cymru)

39 John Street (The Place To Stay Wales)

Y lle i aros yn ail leoliad Cymru, 39 Mae John Street yn cynnig arosiadau canolog, clyd a chyfleus i westeion yng nghanol Porthcawl, De Cymru.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoTŷ Lletya Gwledig Fferm Ballas

Ballas Farm Country Guest House

Gwestai modern, wedi'i osod yng nghefn gwlad o fewn cyrraedd hawdd i'r M4.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoBrodawel Camping & Caravan Park

Brodawel Camping & Caravan Park

Parc teuluol heddychlon wedi'i leoli mewn cefn gwlad agored hardd o fewn milltir i Arfordir Treftadaeth Morgannwg hardd a eithaf dramatig. Mae'n hawdd bod hygyrchedd yn ei wneud yn ganolfan ddelfrydol i archwilio De Cymru.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoSafle Gwersylla Fferm BrynhyfrydSafle gwersylla bach, tawel ar fferm funudau yn unig o'r M4. Naw milltir o draethau Porthcawl ac Aberogwr ac o fewn pellter gyrru hwylus iawn i Gaerdydd ac Abertawe. Treftadaeth ddiwydiannol, cestyll rhamantus, gerddi gogoneddus, parciau, traethau hardd, syrffio, a llawer o weithgareddau eraill. Mae gan Arfordir Treftadaeth Morgannwg y cyfan.

Brynhyfryd Farm Campsite

Safle gwersylla bach tawel ar y fferm dim ond munudau o'r M4.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoBwthyn Ty'n cae

Bwthyn Ty'n Cae

Bwthyn Ty'n cae

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoYmyl ewyn

Foam Edge

Mae Foam Edge yn dŷ llety moethus sydd wedi'i leoli ar lan y môr ym Mhorthcawl gydag anadl yn cymryd golygfeydd ar draws Môr Hafren, Gogledd Dyfnaint, Gwlad yr Haf a Bae Abertawe. Wedi'i ddodrefnu'n gain drwyddo draw, gallwch ddisgwyl mwynhau lefelau uchel o gysur a lletygarwch.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoOlivia Guest House

Olivia Guest House

Tŷ tref hyfryd a chwaethus yng nghanol tref glan môr Porthcawl sy'n cynnig llety gwely a brecwast ensuite steil bwtîc 5 seren.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoRose & Crown

Rose & Crown

Gwesty ym Mhorthcawl

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoSeabank Hotel

Seabank Hotel

Mae Gwesty Seabank, sy'n 3 seren AA, yn cynnig Blend Traddodiadol o Letygarwch Cymreig y mae Cymru'n enwog amdano. Mae pob ystafell yn en suite gyda'r rhan fwyaf o ystafelloedd gwely yn cynnwys golygfeydd syfrdanol o'r môr sy'n edrych dros yr Arfordir Treftadaeth.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoThe Cottage

The Cottage

Hunanarlwyo ym Mhorthcawl.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoYr Hen Ysgubor

The Old Barn

Yr Hen Ysgubor, Opsiwn Perffaith i Grwpiau

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoTrecco Bay Holiday Park

Trecco Bay Holiday Park

Dewch i Fae Trecco, un o barciau gwyliau mwyaf y DU, am hwyl ac adloniant diderfyn yn y parc enfawr hwn. Yn brolio rhai o'r cyfleusterau gorau yn y wlad, mae Bae Trecco yn sicrhau bod eich gwyliau'n llawn atgofion rhyfeddol.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoTŷ Tanglwyst Farm Cottages

Ty Tangwlyst Farm Cottages

Fferm laeth sy'n gweithio yw Tŷ Tanglwyst. Mae'r pedwar bwthyn â'u cymeriad wedi'u haddasu o ysguboriau carreg, ac mewn lleoliad delfrydol, dim ond 10 munud o arfordir godidog De Cymru. Llawer i'w weld a'i wneud yn y maes hwn.

Gweld y dudalen

Porwch y map