Trecco Bay Holiday Park

Ein hymrwymiad i'ch diogelwch a'ch tawelwch meddwl ariannol: - Cysylltwch â'r archwiliad am ddim - Marcwyr llif a systemau rhwystrau ymbellhau cymdeithasol un ffordd - Glanhau cyfleusterau, mannau a rennir a llety yn well - Marsialiaid traffig i'ch tywys wrth gyrraedd - ad-daliad neu daleb o 100% os oes rhaid i'r parc gau oherwydd cyngor y llywodraeth - Hyblygrwydd: newidiwch eich archeb yn hawdd os ydych yn waith hanfodol neu os oes angen i chi hunanynysu a bod coronafeirws yn newid eich cynlluniau I gael rhagor o wybodaeth am beth i'w ddisgwyl ewch parkdeanresorts.co.uk/ourcommitment Dewch i Fae Trecco, un o barciau gwyliau mwyaf y DU, am hwyl ac adloniant diderfyn yn y parc enfawr hwn. P'un a ydych chi'n teimlo'n chwaraeon neu'n well gennych ymlacio, fe welwch lawer i'w wneud. Mae digon o gyfleoedd chwarae i'r rhai bach gael parth chwarae gwlyb awyr agored, ardal chwarae antur a chwarae meddal dan do. Gyda rhai o'r cyfleusterau gorau yn y wlad, mae Bae Trecco yn sicrhau bod eich gwyliau yn llawn atgofion anhygoel. Gyda thraeth y Faner Las ar garreg eich drws, gallwch gamu allan o'ch llety a rhedeg yn syth i'r tywod euraid. Gerllaw, byddwch yn darganfod rhai o'r golygfeydd harddaf yn y DU, o arfordiroedd dramatig i bentrefi a chestyll prydferth. Gwobrau: Gwobr 4 Seren gan Croeso Cymru, Gwobr Cadwraeth Aur David Bellamy.
Cyfleusterau ac Adloniant: Cyfleusterau ac Adloniant: * Newydd: Trampolinau Bungee * Newydd: Den Celf a Chrefft gyda gweithgareddau gan gynnwys: Gwneud Bear; peintio crochenwaith a chelf ewyn * Newydd: Cwrs rhaffau uchel * Newydd: Ystafell rithwir * Newydd: Dôm chwaraeon dan do * Newydd: Pedal Pod gyda beic a llogi kart * Newydd: Quest Laser * Newydd: Wal ddringo awyr agored * Newydd: Arena Hapchwarae * Pob rhaglen Gyda'n Gilydd Egnïol gyda gweithgareddau newydd cyffrous dan do, awyr agored a phwll * Academi Survival Bear Grylls: Dysgwch ffensio drosoch eich hun gan ddefnyddio amgylchoedd naturiol gyda hyfforddwyr BGSA cymwysedig * Pwll nofio dan do Splashland gyda ffliwt * Ardal chwarae gwlyb awyr agored Splashland * Dodgems a bowlio tenpin bach chwe lôn * Golff antur 12 twll * Dau lys aml-chwaraeon, pêl-droed, pêl-fasged a phêl-rwyd * Difyrrwch cylchfa Arcêd a byrddau pŵl * Ardal chwarae meddal * Ardal chwarae antur * Bar Sportsman gyda theledu sgrin fawr, pwll a dartiau * Bar yr Arfordir a Chegin gyda theras awyr agored yn edrych dros yr ardal chwarae * Siop Sglodion 'n' Bay View * Y Bar Terfyn Amser a'r Lleng * Deli ar y Dec * Wi-Fi am ddim o fewn y cyfleusterau a ddewiswyd I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu ar-lein, ewch www.parkdeanresorts.co.uk am arbedion gwych ar eich gwyliau nesaf.
Gwobr Da i Fynd
Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde