Heb ganfod eitemau.

Rest Bay Hideaway

Rydym yn cynnig eiddo 4 ystafell wely eang sy'n cysgu 7, a gallwn ychwanegu cot teithio. Mae'r llety yn cynnwys ystafell wely maint brenin gydag ystafell gawod en-suite, ystafell wely fawr ddwbl ac un ystafell wely i'r llawr cyntaf. Mae ystafell wely gefaill ac ystafell ymolchi i'r teulu ar y llawr gwaelod. Mae'r lolfa'n seddi cyfforddus 8 o amgylch bwrdd coffi gyda theledu sgrîn fawr dros y lle tân. Mae'r gegin drwodd wedi'i harfogi'n llawn ac yn agor i fyny i'r ardal fwyta, sy'n seddi hyd at 8, ac yn edrych dros yr ardd gefn wedi'i hamgáu'n llawn. Mae gan yr ystafell gemau soffa a theledu efaill ochr yn ochr â phêl-droed bwrdd a bwrdd pŵl bach.
Mae'r ardd gefn yn cael ei gosod i fwrdd deck, patio a chippings ac mae ganddo seddi o amgylch mainc picnic ac mae ganddo seddi ychwanegol ar yr ardal ddec ar hyd y wal gefn. Mae storio yn y sied yn cynnwys llinell ddillad rotari, rhai teganau traeth ac ardal ailgylchu, gyda lle ar gyfer beiciau neu fyrddau syrffio. Mae'r ymgyrch flaen / ardal yr ardd wedi cychwyn parcio ar y ffordd ar gyfer hyd at 4 car. Mae'r eiddo o fewn taith gerdded 10 munud i draethau Rest Bay, Bae Pinc a Thraeth Sker. Mae tref Porthcawl 20 munud ar droed i ffwrdd. Mae maes pentref gyferbyn, gyda thafarn yn gweini bwyd, siop gyfleustod a Bar Pysgod Rest Bay.
Gwobr Da i Fynd
Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde