Aros ym Mhen-y-bont

Dewch o hyd i'r lle perffaith i chi

Sgrolio i lawr Tudalen
Llun -The Coed-y-mwstwr Hotel
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoBest Western Heronston Hotel & Spa

Best Western Heronston Hotel & Spa

2 filltir o'r Morlin Treftadaeth, munudau o Gaerdydd, ein prifddinas fywiog, a dinas gosmopolitaidd Abertawe. Mae gan y gwesty modern hwn glwb hamdden llawn gyda phwll dan do, bwyty a bar traddodiadol.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoGwesty Coed-y-Mwstwr

Coed-y-Mwstwr Hotel

Mae Gwesty Gwledig Coed-y-Mwstwr, sy'n swatio'n berffaith yng nghoetir ffyniannus Cymru, yn cynnig y math o ddihangfa y mae gweision y ddesg yn treulio'u dyddiau yn ystod yr wythnos yn breuddwydio amdani

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoCourt Colman Manor

Court Colman Manor

Wrth droed Cwm Garw, ond ychydig funudau yn y car o Gyffordd 36 yr M4 yn agos at Ben-y-bont ar Ogwr, mae encilfan heddychlon Court Colman Manor gyda 30 o ystafelloedd gwely en-suite sy'n gartref hefyd i fwyty arobryn Bokhara.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoEwenny Farm Guest House

Ewenny Farm Guest House

Mae Gwesty Fferm Ewenni mewn lleoliad gwych gan swatio mewn dwy erw a hanner o barcdir treftadaeth prydferth Bro Morgannwg.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoHazelwood House

Hazelwood House

Mae ein gwesty pwrpasol ym Mhen-y-bont ar Ogwr, De Cymru, yn cynnig llety o'r radd flaenaf fel ystafell yn unig neu lety Gwely a Brecwast.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoHolly Cottage

Holly Cottage

Llety hunanarlwyo.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoLittle West Bungalow

Little West Bungalow

Mae gan Little West Bungalows olygfeydd rhyfeddol ar hyd yr 14 milltir o glogwyni a morlin heb eu difetha'r arfordir Treftadaeth. Mae arfordir a Chefn Gwlad Treftadaeth Morgannwg yn frith o bentrefi a chymunedau bach prydferth i chi ymweld â nhw.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoGwely a Brecwast Little West Bungalow

Little West Bungalow B&B

Mae gan Little West Bungalows olygfeydd rhyfeddol ar hyd yr 14 milltir o glogwyni a morlin heb eu difetha'r arfordir Treftadaeth. Mae arfordir a Chefn Gwlad Treftadaeth Morgannwg yn frith o bentrefi a chymunedau bach prydferth i chi ymweld â nhw.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoMiners Cottage, Mynydd Cynffig

Miners Cottage, Kenfig Hill

Bwthyn â phob cyfleuster mewn lleoliad heddychlon ond cyfleus, wedi'i ddarparu ar ei gyfer yn llawn ac yn werth rhagorol am eiddo 4 seren. Mae'n fawr ac yn gysurus - yn gartref oddi cartref. Wifi. Cyfeillgar i anifeiliaid anwes.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoNew Inn Guest House

New Inn Guest House

Crochendy o'r 19eg ganrif newydd ei drawsnewid yw The New Inn sy'n cynnig llety ardderchog am bris rhesymol. Mae pob un o'n hystafelloedd yn ensuite ac mae ganddynt deledu lliw/lloeren, cyfleusterau gwneud te a choffi ac maen nhw newydd gael eu haddurno. The New Inn

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoNyth Bran

Nyth Bran

Bwthyn hunanarlwyo o garreg newydd ei adnewyddu yn Southerndown, sydd  o fewn rhai munudau ar droed o draeth tywodlyd hardd Bae Dwnrhefn. Cysgu 5.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoOur Welsh Caravan & Camping

Our Welsh Caravan & Camping

Parc gwersylla a theithio ym Melin Ifan Ddu, Pen-y-bont gyda golygfeydd godidog, mynediad i deithiau cerdded a bywyd gwyllt amrywiol. Mae'n wych ar gyfer archwilio Caerdydd, Abertawe, y Cymoedd ac Aberhonddu

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoLlety Penyfai - Gwyliau Nicky Bright

Penyfai Lodge - Nicky Bright Holidays

Rydyn ni’n darparu lle i greu atgofion, golygfeydd a fydd yn mynd â’ch anadl chi a gwybodaeth leol iawn a fydd yn gwneud eich gwyliau’n gartref i chi.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoPremier Inn Pen-y-bont ar Ogwr (Pencoed)

Premier Inn Bridgend (Pencoed)

Premier Inn yw cadwyn gwestai fwyaf y DU. Rydym yn gwarantu ystafelloedd glân, cyfforddus a gwasanaeth cyfeillgar ac effeithlon - popeth sydd ei angen arnoch ar gyfer noson dda o gwsg.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoPremier Inn Canol Pen-y-bont

Premier Inn Bridgend Central

Yn Premier Travel Inn mae'n bwysig iawn i ni eich bod yn mwynhau eich arhosiad; dyna pam rydym yn cynnig ein Gwarant Nos Da unigryw i chi.

Gweld y dudalen

Porwch y map