Heb ganfod eitemau.

Foam Edge

Mae Foam Edge yn dŷ llety moethus sydd wedi'i leoli ar lan y môr ym Mhorthcawl gydag anadl yn cymryd golygfeydd ar draws Môr Hafren, Gogledd Dyfnaint, Gwlad yr Haf a Bae Abertawe. Wedi'i ddodrefnu'n gain drwyddo draw, gallwch ddisgwyl mwynhau lefelau uchel o gysur a lletygarwch.

Mae Porthcawl yn gyrchfan gwyliau draddodiadol ond gyda datblygiadau newydd a chyffrous i gadw i fyny â gofynion modern. Ewch am dro ar hyd llwybr Arfordir Cymru ac ewch i rai o draethau arobryn Porthcawl, sy'n boblogaidd gyda'r rhan fwyaf o selogion chwaraeon dŵr. I golffwyr, mae gennym 3 chwrs pencampwriaeth gerllaw, a'r agosaf yw The Royal Porthcawl. Dim ond ychydig funudau o yrru yw'r Warchodfa Natur Genedlaethol yng Nglynffig, mae'n un o'r safleoedd mwyaf trawiadol ym Mhrydain ar gyfer cadwraeth.

Gwobr Da i Fynd
Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde