Heb ganfod eitemau.

Porthcawl - Sandy Bay

Mae Sandy Bay - sy'n adnabyddus yn lleol fel Traeth Coney hefyd – yn eistedd wrth ymyl Promenâd dwyreiniol Porthcawl. Yn filltir o hyd bron, mae'r traeth yn boblogaidd gyda syrffwyr, ymdrochwyr a theuluoedd gyda digonedd o atyniadau i blant. Mae'n draeth llydan, tywodlyd yn bennaf, sy'n llecyn poblogaidd ar gyfer nofio yn ystod misoedd yr haf a syrffio drwy'r flwyddyn. Mae pentir bach tuag at ochr ddwyreiniol y traeth lle byddwch yn dod o hyd i byllau creigiog y gellir eu harchwilio adeg y trai.
Mae'r traeth yn daith gerdded fer o fwytai a difyrion glan môr traddodiadol Traeth Coney yn ogystal ag adeilad Jennings a adnewyddwyd yn ddiweddar, sy'n gartref i nifer o sefydliadau bwyd a diod. Mae digonedd o le parcio ym maes parcio Salt Lake gerllaw lle gallwch hefyd gael mynediad i Farina Porthcawl a'r goleudy prydferth ymhen ychydig funudau ar hyd y prom. Ychydig ymhellach ymlaen i'r gorllewin mae traeth creigiog y dref a llwybr cwbl hygyrch ar hyd yr Esplanade gyda'i fwytai a'i siopau niferus. Mae achubwyr bywyd yr RNLI yn patrolio'r traeth o ddiwedd Ebrill tan ddiwedd mis Medi ac mae croeso i gŵn ymarfer ar y traeth yn ystod y tymor tawel o 1 Hydref hyd 30 Ebrill.
Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr Da i Fynd
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad
Amser
BST
Uchder
Metr
Heb ganfod eitemau.

Llanw isel

Dyddiad
Amser
BST
Uchder
Metr
Heb ganfod eitemau.

Llety gerllaw

Saeth dde