Gwely a Brecwast

Sgrolio i lawr Tudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoTŷ Lletya Gwledig Fferm Ballas

Ballas Farm Country Guest House

Gwestai modern, wedi'i osod yng nghefn gwlad o fewn cyrraedd hawdd i'r M4.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoCol-Mar Guest House

Col-Mar Guest House

Mae Col-Mar Guesthouse yn westy Cristnogol sy'n cael ei redeg gan deulu. Ein nod yw creu awyrgylch cartref oddi cartref y gallwch deimlo'n gyfforddus ynddo

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoEwenny Farm Guest House

Ewenny Farm Guest House

Mae Gwesty Fferm Ewenni mewn lleoliad gwych gan swatio mewn dwy erw a hanner o barcdir treftadaeth prydferth Bro Morgannwg.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoHazelwood House

Hazelwood House

Mae ein gwesty pwrpasol ym Mhen-y-bont ar Ogwr, De Cymru, yn cynnig llety o'r radd flaenaf fel ystafell yn unig neu lety Gwely a Brecwast.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoNew Inn Guest House

New Inn Guest House

Crochendy o'r 19eg ganrif newydd ei drawsnewid yw The New Inn sy'n cynnig llety ardderchog am bris rhesymol. Mae pob un o'n hystafelloedd yn ensuite ac mae ganddynt deledu lliw/lloeren, cyfleusterau gwneud te a choffi ac maen nhw newydd gael eu haddurno. The New Inn

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoOlivia Guest House

Olivia Guest House

Tŷ tref hyfryd a chwaethus yng nghanol tref glan môr Porthcawl sy'n cynnig llety gwely a brecwast ensuite steil bwtîc 5 seren.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoRose & Crown

Rose & Crown

Gwesty ym Mhorthcawl

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoTremains Guest House

Tremains Guest House

Mae gan y Gwesty 4 ystafell sengl, mae dwy ohonynt ychydig yn llai, 3 ystafell dau wely sengl, mae un ohonynt ar y llawr isaf sy'n gyfeillgar i bobl anabl. Mae pob ystafell yn en-suite, gyda the a choffi, teledu sgrin wastad gyda chwaraewr DVD wedi'i ymgorffori.

Gweld y dudalen

Porwch y map