Heb ganfod eitemau.

The Great House & Leicesters Restaurant

Os ydych chi'n chwilio am westy yn Ne Cymru sydd wedi'i leoli yng nghefn gwlad syfrdanol Prydain, edrychwch ddim pellach. Wedi'i leoli ym mhentref eithaf cadwraethol Trelales, Pen-y-bont ar Ogwr, dim ond 10 munud yw Gwesty'r Great House o dref glan môr Porthcawl a dim ond 25 munud o Gaerdydd ac Abertawe. Gyda gwesty anhygoel, lleoliad gwledig syfrdanol ac yn gartref i un o'r bwytai mwyaf blaenllaw yn Ne Cymru, does dim lle gwell i gynllunio'ch siop nesaf yn y DU.
Gwobr Da i Fynd
Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde