Ewenny Farm Guest House

Mae'r tŷ hwn sydd wedi'i ymestyn a'i foderneiddio'n sylweddol mewn gerddi helaeth lle mae Afon Ewenni yn llifo trwyddo. Nid yw Cyffordd 35 ar draffordd yr M4 ond dwy filltir a hanner i ffwrdd. Mae'r ystafelloedd gwely i gyd yn fodern ac wedi'u darparu'n dda ar eu cyfer. Mae'r rhan fwyaf ar y llawr gwaelod ac mae dwy yn addas ar gyfer teuluoedd. Darperir byrddau ar wahân yn yr ystafell frecwast llachar a dymunol.
Gwobr Da i Fynd
Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde