gwestai

Sgrolio i lawr Tudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logo19 Heol Mary (Y Lle i Aros Cymru)

19 Mary Street (The Place To Stay Wales)

Mae'r lle i aros yn lleoliad cyntaf Cymru, 19 Heol Mary yn cynnig arosiadau canolog, clyd a chyfleus i westeion yng nghanol Porthcawl, De Cymru.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logo39 John Street (Y Lle i Aros Cymru)

39 John Street (The Place To Stay Wales)

Y lle i aros yn ail leoliad Cymru, 39 Mae John Street yn cynnig arosiadau canolog, clyd a chyfleus i westeion yng nghanol Porthcawl, De Cymru.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoBest Western Heronston Hotel & Spa

Best Western Heronston Hotel & Spa

2 filltir o'r Morlin Treftadaeth, munudau o Gaerdydd, ein prifddinas fywiog, a dinas gosmopolitaidd Abertawe. Mae gan y gwesty modern hwn glwb hamdden llawn gyda phwll dan do, bwyty a bar traddodiadol.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoGwesty Coed-y-Mwstwr

Coed-y-Mwstwr Hotel

Mae Gwesty Gwledig Coed-y-Mwstwr, sy'n swatio'n berffaith yng nghoetir ffyniannus Cymru, yn cynnig y math o ddihangfa y mae gweision y ddesg yn treulio'u dyddiau yn ystod yr wythnos yn breuddwydio amdani

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoCourt Colman Manor

Court Colman Manor

Wrth droed Cwm Garw, ond ychydig funudau yn y car o Gyffordd 36 yr M4 yn agos at Ben-y-bont ar Ogwr, mae encilfan heddychlon Court Colman Manor gyda 30 o ystafelloedd gwely en-suite sy'n gartref hefyd i fwyty arobryn Bokhara.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoYmyl ewyn

Foam Edge

Mae Foam Edge yn dŷ llety moethus sydd wedi'i leoli ar lan y môr ym Mhorthcawl gydag anadl yn cymryd golygfeydd ar draws Môr Hafren, Gogledd Dyfnaint, Gwlad yr Haf a Bae Abertawe. Wedi'i ddodrefnu'n gain drwyddo draw, gallwch ddisgwyl mwynhau lefelau uchel o gysur a lletygarwch.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoPremier Inn Pen-y-bont ar Ogwr (Pencoed)

Premier Inn Bridgend (Pencoed)

Premier Inn yw cadwyn gwestai fwyaf y DU. Rydym yn gwarantu ystafelloedd glân, cyfforddus a gwasanaeth cyfeillgar ac effeithlon - popeth sydd ei angen arnoch ar gyfer noson dda o gwsg.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoPremier Inn Canol Pen-y-bont

Premier Inn Bridgend Central

Yn Premier Travel Inn mae'n bwysig iawn i ni eich bod yn mwynhau eich arhosiad; dyna pam rydym yn cynnig ein Gwarant Nos Da unigryw i chi.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoSeabank Hotel

Seabank Hotel

Mae Gwesty Seabank, sy'n 3 seren AA, yn cynnig Blend Traddodiadol o Letygarwch Cymreig y mae Cymru'n enwog amdano. Mae pob ystafell yn en suite gyda'r rhan fwyaf o ystafelloedd gwely yn cynnwys golygfeydd syfrdanol o'r môr sy'n edrych dros yr Arfordir Treftadaeth.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoSt marys Hotel & Golf Club

St Marys Hotel & Golf Club

Mae gennym 24 o ystafelloedd gwely, pob un gydag ystafelloedd ymolchi en-suite, ffitiadau a dodrefn moethus o'r safon uchaf.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoThe Great House Hotel & Restaurant

The Great House Hotel & Restaurant

Tŷ gwledig unigryw a hardd a redir gyda gwasanaeth 5 * * * * *. Dim ond 25 munud o bellter cyfartal i ganol Caerdydd ac Abertawe. Mynediad hawdd i Gymoedd De Cymru a'r Arfordir Treftadaeth.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoTravelodge Pen-y-bont ar Ogwr Pencoed

Travelodge Bridgend Pencoed

Gwesty Travelodge Pen-y-bont ar Ogwr Pencoed, Old Mill, Felindre Road, Pencoed CF35 5HU Ffôn: 0870 191 1549 Ffacs: 01656 865968

Gweld y dudalen

Porwch y map