New Inn Guest House

Crochendy o'r 19eg ganrif a drawsnewidiwyd yn ddiweddar yw The New Inn sy'n cynnig lle ardderchog am bris rhesymol.
Mae pob un o'n hystafelloedd yn ensuite ac mae ganddynt deledu lliw/lloeren, cyfleusterau gwneud te a choffi ac maent newydd gael eu haddurno. Mae'r New Inn hefyd yn cynnig llety hunan-arlwyo preifat ar gyfer partïon o hyd at 10 o bobl.
Gwobr Da i Fynd
Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde