Gwarchodfeydd Natur

Bywyd gwyllt a theithiau cerdded

Sgrolio i lawr Tudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoLlwybr arfordir Cymru-arfordir De Cymru

Wales Coast Path - South Wales Coast

Mae arfordir De Cymru a'r Aber Hafren yn 176km/109-milltir o hyd yn rhedeg o dwyni Cynffig ger Port Talbot, De Cymru i Gas-gwent

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoCoetir ysbryd Llynfi

Spirit of Llynfi Woodland

Lleolir Coetir ysbryd Llynfi ar lethrau dwyreiniol Cwm Llynfi uchaf, naw milltir i'r gogledd o pen-y-bont ar Ogwr a phum milltir i'r De-ddwyrain o Barc Coedwig Afan.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoGwarchodfa Natur Parc Slip

Parc Slip Nature Reserve

Mae Gwarchodfa Natur Parc Slip ei hun yn ardal o 300 erw sy'n cynnwys cymysgedd gwych o gynefinoedd fel glaswelltir, coetir a gwlyptiroedd, wedi'u hadfer o'i statws blaenorol fel gwaith glo brig.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoGwarchodfa Natur Genedlaethol Twyni Merthyr Mawr

Merthyr Mawr Warren National Nature Reserve

Wedi'i osod ar arfordir De Cymru, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Tywyn Merthyr mawr, mae pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i'r twyni uchaf yng Nghymru, a elwir yn Big Dipper.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoGwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig

Kenfig National Nature Reserve

Dynodir NNR Cynffig (yn cynnwys arwynebedd twyni tywod a Phwll Cynffig) yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI). Mae llyn naturiol mwyaf Morgannwg, Pwll Cynffig, wedi'i osod ar ymyl y warchodfa natur dwyni tywod hardd hon.

Gweld y dudalen

Mae 3 Thraeth Baner Las ym Mhorthcawl

Traethau Baner Las Cymru. Does unman fel Cymru Las

Porwch y map