Gwarchodfeydd Natur

Bywyd gwyllt a theithiau cerdded

Sgrolio i lawr Tudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoLlwybr arfordir Cymru-arfordir De CymruLlwybr arfordir Cymru-arfordir De CymruLlwybr arfordir Cymru-arfordir De Cymru

Wales Coast Path - South Wales Coast

Mae arfordir De Cymru a'r Aber Hafren yn 176km/109-milltir o hyd yn rhedeg o dwyni Cynffig ger Port Talbot, De Cymru i Gas-gwent

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoCoetir ysbryd LlynfiCoetir ysbryd LlynfiCoetir ysbryd Llynfi

Spirit of Llynfi Woodland

Lleolir Coetir ysbryd Llynfi ar lethrau dwyreiniol Cwm Llynfi uchaf, naw milltir i'r gogledd o pen-y-bont ar Ogwr a phum milltir i'r De-ddwyrain o Barc Coedwig Afan.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoGwarchodfa Natur Parc SlipGwarchodfa Natur Parc SlipGwarchodfa Natur Parc Slip

Parc Slip Nature Reserve

Mae Gwarchodfa Natur Parc Slip ei hun yn ardal o 300 erw sy'n cynnwys cymysgedd gwych o gynefinoedd fel glaswelltir, coetir a gwlyptiroedd, wedi'u hadfer o'i statws blaenorol fel gwaith glo brig.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoGwarchodfa Natur Genedlaethol Twyni Merthyr MawrGwarchodfa Natur Genedlaethol Twyni Merthyr MawrGwarchodfa Natur Genedlaethol Twyni Merthyr Mawr

Merthyr Mawr Warren National Nature Reserve

Wedi'i osod ar arfordir De Cymru, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Tywyn Merthyr mawr, mae pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i'r twyni uchaf yng Nghymru, a elwir yn Big Dipper.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoGwarchodfa Natur Genedlaethol CynffigGwarchodfa Natur Genedlaethol CynffigGwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig

Kenfig National Nature Reserve

Dynodir NNR Cynffig (yn cynnwys arwynebedd twyni tywod a Phwll Cynffig) yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI). Mae llyn naturiol mwyaf Morgannwg, Pwll Cynffig, wedi'i osod ar ymyl y warchodfa natur dwyni tywod hardd hon.

Gweld y dudalen

Mae 3 Thraeth Baner Las ym Mhorthcawl

Traethau Baner Las Cymru. Does unman fel Cymru Las

Porwch y map