Treftadaeth

Cestyll a chwedlau

Sgrolio i lawr Tudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoCastell Ogwr (Vdw)

Ogmore Castle (Cadw)

Camu i'r gorffennol

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoY Castellnewydd (Cadw)

Newcastle (Cadw)

Castell a adeiladwyd i bara. Gellir gweld tystiolaeth o ansawdd adeiladu uwch y castell yn ei ddrws Normanaidd trawiadol, wedi'i gadw'n berffaith ar ôl gorwedd bron yn ddigyfnewid ers y 12fed ganrif.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoCastell Coety (Cadw)

Coity Castle (Cadw)

Cadarnle Normanaidd pwysig a ailadeiladwyd yn y 14eg ganrif, sy'n ffurfio rhan o dri Chastell Ogwr, Y Castellnewydd a Choety.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoCwt 9

Hut 9

Dyma'r cwt rhyfel byd 2 hanesyddol lle mae 70 o garcharorion, prif swyddogion yr Almaen, wedi dianc yn 1945.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoTŷ Sant Ioan

St John's House

Diogelir Tŷ Sant Ioan fel adeilad rhestredig gradd II, a ddisgrifir fel yr adeilad habadwy hynaf yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr.

Gweld y dudalen

Mae 3 Thraeth Baner Las ym Mhorthcawl

Traethau Baner Las Cymru. Does unman fel Cymru Las

Porwch y map