Blaengarw Workmen's Hall

Adeiladwyd Neuadd Gweithwyr Blaengarw yn wreiddiol yn 1893 ac fe'i hagorwyd ar 5 Mawrth 1894, mae Neuadd Gweithwyr Blaengarw yn heneb i ddyfeisgarwch ac ymrwymiad y dynion a fu'n gweithio yn y wyneb glo ym mwyngloddiau Blaengarw. Cyfrannodd pob un ddwy geiniog yr wythnos o'i becyn cyflog tuag at adeiladu adeilad a fyddai'n gartref i'w dyheadau academaidd, creadigol a diwylliannol. Ar gost fawreddog o £3400, roedd ganddo lyfrgell ac ystafell ddarllen, sinema a theatr wedi'u stocio'n dda, a chyn bo hir daeth yn brif ffocws ar gyfer gweithgareddau cymunedol, digwyddiadau chwaraeon a chyfarfodydd o bob disgrifiad.

Mae trychineb agos yng nghanol y 70au yn arwain at gau'r neuadd, ar ôl i bibell wresogi darfu, gan arwain at ffwdan carbon monocsid drwy'r sinema. Cafodd 54 o blant a phobl ifanc yn eu harddegau a dau oedolyn eu cadw yn Ysbyty Cyffredinol Pen-y-bont ar Ogwr ar ôl i ddwsinau gael eu pasio allan yn ystod sgrinio Peter Pan. Diolch byth, nid oedd unrhyw farwolaethau. Ar ôl ei achub rhag adfeiliad gan Gelfyddydau Cymunedol y Cymoedd a'r Fro a'r gymuned leol (a ariennir gan y Swyddfa Gymreig a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr), ail-agorwyd Neuadd Gweithwyr Blaengarw yn swyddogol ym 1992. Ffurfiwyd y creu yn 2000 a chymerodd drosodd y gwaith o redeg y safle ar ran yr awdurdod lleol, gyda'r nod o reoli'r adeilad ac unwaith eto ei wneud yn galon ffyniannus i'r gymuned.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

5/3/2021

10:31

9.11

5/3/2021

22:56

8.61

6/3/2021

11:24

8.38

6/3/2021

23:59

8.00

7/3/2021

12:38

7.75

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

5/3/2021

04:08

1.74

5/3/2021

16:33

2.17

6/3/2021

05:00

2.39

6/3/2021

17:31

2.83

7/3/2021

06:11

2.97

Llety gerllaw

Saeth dde