Atyniadau

O'r copaon i'r arfordir

Sgrolio i lawr Tudalen
Gwarchodfa Natur Parc Slip
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoGreat House Hotel SpaGreat House Hotel SpaGreat House Hotel Spa

Great House Hotel Spa

Bwyty Leiester Mae Pen-y-bont ar Ogwr yn fwyty rhoséd AA arobryn. Fe welwch fwyty sy'n cynnig profiad bwyta ecsgliwswsus sy'n adlewyrchu'r gorau ym maes coginio yng Nghymru.

Ymweld â'r dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoCwt 9Cwt 9Cwt 9

Hut 9

Dyma'r cwt rhyfel byd 2 hanesyddol lle mae 70 o garcharorion, prif swyddogion yr Almaen, wedi dianc yn 1945.

Ymweld â'r dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoGwarchodfa Natur Genedlaethol CynffigGwarchodfa Natur Genedlaethol CynffigGwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig

Kenfig National Nature Reserve

Dynodir NNR Cynffig (yn cynnwys arwynebedd twyni tywod a Phwll Cynffig) yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI). Mae llyn naturiol mwyaf Morgannwg, Pwll Cynffig, wedi'i osod ar ymyl y warchodfa natur dwyni tywod hardd hon.

Ymweld â'r dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoNeuadd y Dref MaestegNeuadd y Dref MaestegNeuadd y Dref Maesteg

Maesteg Town Hall

Mae'r adeilad hanesyddol hwn a godwyd yn 1881 ac sydd bellach yn adeilad rhestredig gradd II, yn ganolbwynt i Faesteg. Mae Neuadd y Dref yn darparu theatr 550 sedd yn ogystal â lletya chwech o beintiadau gwych arlunwyr o Gymru.

Ymweld â'r dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoGwarchodfa Natur Genedlaethol Twyni Merthyr MawrGwarchodfa Natur Genedlaethol Twyni Merthyr MawrGwarchodfa Natur Genedlaethol Twyni Merthyr Mawr

Merthyr Mawr Warren National Nature Reserve

Wedi'i osod ar arfordir De Cymru, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Tywyn Merthyr mawr, mae pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i'r twyni uchaf yng Nghymru, a elwir yn Big Dipper.

Ymweld â'r dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoY Castellnewydd (Cadw)Y Castellnewydd (Cadw)Y Castellnewydd (Cadw)

Newcastle (Cadw)

Castell a adeiladwyd i bara. Gellir gweld tystiolaeth o ansawdd adeiladu uwch y castell yn ei ddrws Normanaidd trawiadol, wedi'i gadw'n berffaith ar ôl gorwedd bron yn ddigyfnewid ers y 12fed ganrif.

Ymweld â'r dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoCastell Ogwr (Vdw)Castell Ogwr (Vdw)Castell Ogwr (Vdw)

Ogmore Castle (Cadw)

Camu i'r gorffennol

Ymweld â'r dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoGwarchodfa Natur Parc SlipGwarchodfa Natur Parc SlipGwarchodfa Natur Parc Slip

Parc Slip Nature Reserve

Mae Gwarchodfa Natur Parc Slip ei hun yn ardal o 300 erw sy'n cynnwys cymysgedd gwych o gynefinoedd fel glaswelltir, coetir a gwlyptiroedd, wedi'u hadfer o'i statws blaenorol fel gwaith glo brig.

Ymweld â'r dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoPorthcawl - Traeth NewtonPorthcawl - Traeth NewtonPorthcawl - Traeth Newton

Porthcawl - Newton Beach

Newton yw'r traeth mwyaf dwyreiniol ym Mhorthcawl ac mae'n daith gerdded o ddeng munud o bentref prydferth Newton.

Ymweld â'r dudalen

Porwch y map

Mwy i Weld a Gwneud