Theatrau

Sgrolio i lawr Tudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoNeuadd y Dref Maesteg

Maesteg Town Hall

Mae'r adeilad hanesyddol hwn a godwyd yn 1881 ac sydd bellach yn adeilad rhestredig gradd II, yn ganolbwynt i Faesteg. Mae Neuadd y Dref yn darparu theatr 550 sedd yn ogystal â lletya chwech o beintiadau gwych arlunwyr o Gymru.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoTheatr Pafiliwn y Grand

Grand Pavilion Theatre

Wedi'i adeiladu yn 1932, mae Pafiliwn y Grand yn lleoliad art-deco amlbwrpas sy'n cynnig sioeau byw, cyfleusterau cynadledda a phriodasau a phartïon preifat. Mae'r theatr ar lan y môr gyda golygfeydd panoramig o'r Arfordir Treftadaeth.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoCanolfan Gelfyddydau Tŷ Carnegie

Carnegie House Arts Centre

Mae llawr gwaelod Tŷ Carnegie ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn addas ar gyfer digwyddiadau fel arddangosfeydd, nosweithiau barddonol, theatr, cerddoriaeth a gweithdai a oedd yn ategu bywyd cyhoeddus a digwyddiadau.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoNeuadd Gweithwyr Blaengarw

Blaengarw Workmen's Hall

Mae Neuadd y Gweithwyr Blaengarw yn cynnwys awditoriwm sy'n dal 250 gyda llwyfan a bar trwyddedig, ystafell gofal plant, stiwdio ddawns, ystafell hyfforddi gyda 10 cyfrifiadur, swyddfeydd ac amryw o ystafelloedd pwrpas cyffredinol.

Gweld y dudalen

Mae 3 Thraeth Baner Las ym Mhorthcawl

Traethau Baner Las Cymru. Does unman fel Cymru Las

Porwch y map