Heb ganfod eitemau.

Porthcawl - Trecco Bay Beach

Mae traeth Bae Trecco wrth ymyl Sandy Bae (a adwaenir yn lleol fel Traeth Coney) ac mae ychydig funudau ar droed o barc gwyliau Bae Trecco a'i amrywiaeth eang o gyfleusterau. Mae'r traeth ei hun yn draeth mawr, tywodlyd sydd wedi derbyn Baner Las am ei ansawdd dŵr rhagorol; Mae hyn yn ei gwneud yn wych i deuluoedd syn edrych i fwynhau rhywfaint o badlo neu nofio. Traeth Bae Trecco yw'r ail fwyaf dwyreiniol o'r rheini sy'n ffurfio '7 Bae' Porthcawl gan ymestyn o Aberogwr yn y dwyrain i Bwynt y Sger yn y gorllewin, sy'n gwneud tua 10 milltir o Lwybr Arfordir Cymru.
Er nad oes unrhyw gyfleusterau ar y traeth, mae parc gwyliau Bae Trecco yn cynnig amrywiaeth o luniaeth a dargyfeiriadau difyr fel arcedau difyrion, golff mini a phwll nofio Splashland. Mae'r cyfadeilad hefyd yn gartref i doiledau cyhoeddus a maes parcio bychan yn y cefn i'r rhai sy'n gyrru i'r ardal. Mae traeth Bae Trecco rhwng traeth hir, ysgubol Traeth Newton i'r dwyrain a Sandy Bay i'r gorllewin. O Newton, mae taith gerdded gwych draw i Aberogwr a'r twyni ym Merthyr Mawr. Mae Sandy Bay yn wych i deuluoedd gyda dŵr glân ar gyfer padlo a nofio yn ystod misoedd yr haf. Mae croeso i gŵn ymarfer ar draeth Bae Trecco  yn ystod y cyfnod tawel o 1 Hydref hyd 30 Ebrill.
Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr Da i Fynd
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad
Amser
BST
Uchder
Metr
Heb ganfod eitemau.

Llanw isel

Dyddiad
Amser
BST
Uchder
Metr
Heb ganfod eitemau.

Llety gerllaw

Saeth dde