Heb ganfod eitemau.

Porthcawl - Town Beach

Oherwydd ei brif ddiben o fod yn amddiffyniad rhag llifogydd ar gyfer cartrefi a busnesau lleol, gwaherddir Traeth y Dref i nofwyr a dim ond yn ystod rhai camau o'r llanw y mae'n ddiogel i'w archwilio. Fodd bynnag, mae ardaloedd lle mae'n bosibl cyfuno creigiau ac mae taith gerdded fer, hygyrch wedi'i lleoli y tu ôl i brif wal y môr.
Rhaid i'r prif atyniad i Draeth y Dref gynnwys digonedd o gaffis, bariau a siopau annibynnol sy'n llinell Esplanade Porthcawl. Mae sawl bwyty ar hyd y prom lle gallwch gymryd golygfeydd ysblennydd ar draws Môr Hafren i arfordir Gogledd Dyfnaint a gwrando ar y tonnau sy'n chwalu isod. Taith gerdded fer i'r dwyrain a byddwch yn dod o hyd i adeilad Jennings a adnewyddwyd yn ddiweddar gydag amrywiaeth o fwytai yn ogystal â gorsaf bad achub yr RNLI a man edrych allan. I ben dwyreiniol Traeth y Dref mae Marina Porthcawl, sy'n cynnig angorfeydd ar gyfer hyd at 70 o grefftau hamdden a masnachol, os byddwch yn dewis ymweld â'r dref ar gwch. Mae toiledau ar gael ar Stryd John gerllaw – prif stryd siopa Porthcawl – a hefyd yng Ngwesty'r Pier ar yr Esplanade.
Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr Da i Fynd
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad
Amser
BST
Uchder
Metr
Heb ganfod eitemau.

Llanw isel

Dyddiad
Amser
BST
Uchder
Metr
Heb ganfod eitemau.

Llety gerllaw

Saeth dde