Bryngarw Country Park

P'un a ydych chi'n edrych i ymuno â'r trac beicio ar gyfer reid wrth ymyl Afon Garw, cymryd rhan mewn gweithgaredd byw yn y gwyllt gyda'n ceidwaid, saethu i lawr un o'n sleidiau yn ardal chwarae'r plant neu fynd am dro drwy'r ddôl blodau gwyllt, mae gan Barc Gwledig Bryngarw rywbeth i bawb.

Wedi'i osod mewn dros 100 erw o barcdir gogoneddus, mae Parc Gwledig Bryngarw yn cynnig bywyd gwyllt, coetiroedd brodorol, gerddi ffurfiol ac amrywiaeth eang o weithgareddau a chyfleusterau hwyliog i'r teulu cyfan eu mwynhau. Gan ddenu dros 200,000 o ymwelwyr bob blwyddyn, yn ddiweddar dyfarnwyd gwobr Baner Werdd fawreddog iddi am y bedwaredd flwyddyn yn olynol. Mae Parc Gwledig Bryngarw ar agor drwy'r flwyddyn felly byddwch bob amser yn dod o hyd i rywbeth i wneud yr ymweliad yn werth chweil beth bynnag fo'r tymor.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

5/3/2021

10:31

9.11

5/3/2021

22:56

8.61

6/3/2021

11:24

8.38

6/3/2021

23:59

8.00

7/3/2021

12:38

7.75

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

5/3/2021

04:08

1.74

5/3/2021

16:33

2.17

6/3/2021

05:00

2.39

6/3/2021

17:31

2.83

7/3/2021

06:11

2.97

Llety gerllaw

Saeth dde