Golff

O safon fyd-eang

Sgrolio i lawr Tudalen
Royal Porthcawl

Golff

O safon fyd-eang

Mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i Glwb Golff y Royal Porthcawl, a ystyrir yn gyffredinol fel un o'r cyrsiau golff gorau yn y byd, a'r gorau yng Nghymru. Mae'r Royal Porthcawl, a gafodd ei deitl yn 1912 gan Frenin Siôr VII, wedi cynnal digwyddiadau amatur a phroffesiynol diddiwedd dros y blynyddoedd, ac mae'n profi'r golffwyr gorau i'r eithaf. Mae'r Pyle and Kenfig Golf Club, aadwaenir yn annwyl fel 'P & K', yn cynnig tri thwll olaf sy'n honni i fod ymhlith y tyllau gorau mewn golff. Mae'r ddau gwrs yn rhai glan môr ac wedi'u cymeradwyo gan GEO – sef gwobr rheolaeth amgylcheddol sy'n cydnabod uwch gynaliadwyedd mewn golff.

O fewn y Sir mae pum lle arall i chwarae gan gynnwys Clwb Golff Maesteg, a ddyluniwyd ar ddechrau'r 20fed ganrif gan James Braid, y golffiwr proffesiynol enwog o'r Alban a drodd yn gynllunydd cyrsiau golff.

Mae pob un o'n cyrsiau golff yn wahanol. Mae pob un yn groesawgar iawn. Dyna pam y mae taith i Sir Pen-y-bont ar Ogwr ar restr rhaid gwneud llawer o golffwyr uchelgeisiol.

GWELD CLYBIAU GOLFFGWELD CLYBIAU GOLFF
Heb ganfod eitemau.

Lawrlwythiadau

Dilyn

Golff

Gweld ar y map

Trefi yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr