Hut 9

Yr arddangosion a'r wybodaeth sydd ar gael, dewch â'r cwt yn fyw. Edrychwch allan am ddyddiau agored ar y wefan pan fedrwch deithio ar fws Vintage o'r meysydd parcio i'r gwersyll a mynd ar daith o amgylch y safle a elwir yn Island Farm a'r gwersyll carcharorion rhyfel olaf sy'n weddill. Darlithoedd ar y safle am ddim, teithiau tywys o'r tu mewn i cwt 9, gweler arteffactau cyfnod a dysgu am y bywyd bob dydd a sut y digwyddodd y ddihangfa fawr ym Mawrth 1945.

DIM OND AR AGOR AR DDYDDIADAU PENODEDIG

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

26/2/2021

05:45

9.38

26/2/2021

18:09

9.49

27/2/2021

06:25

9.91

27/2/2021

18:49

9.93

28/2/2021

07:07

10.30

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

26/2/2021

11:50

1.55

27/2/2021

00:04

1.37

27/2/2021

12:30

1.07

28/2/2021

00:45

0.96

28/2/2021

13:10

0.73

Llety gerllaw

Saeth dde