Hut 9

Yr arddangosion a'r wybodaeth sydd ar gael, dewch â'r cwt yn fyw. Edrychwch allan am ddyddiau agored ar y wefan pan fedrwch deithio ar fws Vintage o'r meysydd parcio i'r gwersyll a mynd ar daith o amgylch y safle a elwir yn Island Farm a'r gwersyll carcharorion rhyfel olaf sy'n weddill. Darlithoedd ar y safle am ddim, teithiau tywys o'r tu mewn i cwt 9, gweler arteffactau cyfnod a dysgu am y bywyd bob dydd a sut y digwyddodd y ddihangfa fawr ym Mawrth 1945.

DIM OND AR AGOR AR DDYDDIADAU PENODEDIG

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

29/11/2020

05:35

9.32

29/11/2020

17:51

9.45

30/11/2020

06:07

9.50

30/11/2020

18:24

9.52

1/12/2020

06:39

9.60

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

29/11/2020

11:34

2.07

29/11/2020

23:47

1.92

30/11/2020

12:06

1.96

1/12/2020

00:20

1.87

1/12/2020

12:38

1.94

Llety gerllaw

Saeth dde