St John's House

Mae St John's House wedi'i warchod fel adeilad rhestredig gradd II, a ddisgrifir fel yr adeilad hynaf y mae modd byw ynddo yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr. Pan gafodd ei arolygu gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, fe'i disgrifiwyd fel y gorau o'i fath. Mae St John's House yn adeilad diwedd y canoloesoedd sydd wedi'i gadw'n eithriadol o dda yn ardal hanesyddol y Castellnewydd, Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn ogystal â'i harddwch pensaernïol, mae gan y tŷ mawr hwn hanes cyfoethog llawn dirgelwch - beth yw'r cerfiadau rhyfedd yn y cyntedd ac a ydynt yn awgrymu cysylltiad â Marchogion Sant Ioan? Pam roedd cloch hynafol wedi'i chuddio o dan y llawr ac a yw'n awgrymu bod y tŷ unwaith yn fan lle'r oedd pererinion yn gorffwys? Pam y cafodd ei adnabod fel yr Hosbis a Thŷ'r Eglwys, ac eto nid oes neb eto wedi dod o hyd i'r cofnodion hanesyddol i gefnogi'r naill defnydd na'r llall?

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

23/11/2020

00:11

7.55

23/11/2020

12:50

7.94

24/11/2020

01:33

7.55

24/11/2020

14:04

8.07

25/11/2020

02:44

7.85

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

23/11/2020

06:32

3.70

23/11/2020

19:22

3.44

24/11/2020

07:54

3.58

24/11/2020

20:29

3.20

25/11/2020

08:55

3.25

Llety gerllaw

Saeth dde