Premier Inn Bridgend Central

Yn Premier Travel Inn mae'n bwysig iawn i ni eich bod yn mwynhau eich arhosiad; dyna pam rydym yn cynnig ein Gwarant Nos Da unigryw i chi. Mae hyn yn golygu ein bod yn gwarantu ystafell lân, gyfforddus a gwasanaeth cyfeillgar ac effeithlon i chi - mewn gwirionedd popeth sydd ei angen arnoch ar gyfer noson dda.
Gwobr Da i Fynd
Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde