Spirit of Llynfi Woodland

Lleolir Coetir Ysbryd y Llynfi ar lethrau dwyreiniol Cwm Llynfi uchaf, naw milltir i'r gogledd o Ben-y-bont ar Ogwr a phum milltir i'r de-ddwyrain o Barc Coedwig Afan. Mae'r coetir cymunedol hwn, a sefydlwyd yn ddiweddar ar hen safle diwydiannol, yn cynnig mynediad i bobl leol i fannau gwyrdd ar garreg eu drws ac mae ganddo amrywiaeth o gyfleusterau i bawb eu mwynhau. Mae'r dirwedd amrywiol yn cynnwys pyllau, corstir a rhostir. Plannwyd dros 60,000 o goed yma gan gynnwys cymysgedd o goed llydanddail, ffrwythau a choed addurnol.

Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr Da i Fynd
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

24/7/2021

07:17

9.57

24/7/2021

19:39

9.99

25/7/2021

08:06

9.73

25/7/2021

20:26

10.13

26/7/2021

08:50

9.72

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

24/7/2021

00:54

1.38

24/7/2021

13:17

1.42

25/7/2021

01:45

1.16

25/7/2021

14:03

1.29

26/7/2021

02:30

1.10

Llety gerllaw

Saeth dde