Spirit of Llynfi Woodland

Lleolir Coetir Ysbryd y Llynfi ar lethrau dwyreiniol Cwm Llynfi uchaf, naw milltir i'r gogledd o Ben-y-bont ar Ogwr a phum milltir i'r de-ddwyrain o Barc Coedwig Afan. Mae'r coetir cymunedol hwn, a sefydlwyd yn ddiweddar ar hen safle diwydiannol, yn cynnig mynediad i bobl leol i fannau gwyrdd ar garreg eu drws ac mae ganddo amrywiaeth o gyfleusterau i bawb eu mwynhau. Mae'r dirwedd amrywiol yn cynnwys pyllau, corstir a rhostir. Plannwyd dros 60,000 o goed yma gan gynnwys cymysgedd o goed llydanddail, ffrwythau a choed addurnol.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

3/3/2021

09:06

10.25

3/3/2021

21:27

9.77

4/3/2021

09:47

9.77

4/3/2021

22:08

9.24

5/3/2021

10:31

9.11

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

3/3/2021

02:43

0.81

3/3/2021

15:08

1.00

4/3/2021

03:24

1.19

4/3/2021

15:48

1.52

5/3/2021

04:08

1.74

Llety gerllaw

Saeth dde