Spirit of Llynfi Woodland

Lleolir Coetir Ysbryd y Llynfi ar lethrau dwyreiniol Cwm Llynfi uchaf, naw milltir i'r gogledd o Ben-y-bont ar Ogwr a phum milltir i'r de-ddwyrain o Barc Coedwig Afan. Mae'r coetir cymunedol hwn, a sefydlwyd yn ddiweddar ar hen safle diwydiannol, yn cynnig mynediad i bobl leol i fannau gwyrdd ar garreg eu drws ac mae ganddo amrywiaeth o gyfleusterau i bawb eu mwynhau. Mae'r dirwedd amrywiol yn cynnwys pyllau, corstir a rhostir. Plannwyd dros 60,000 o goed yma gan gynnwys cymysgedd o goed llydanddail, ffrwythau a choed addurnol.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

29/11/2020

05:35

9.32

29/11/2020

17:51

9.45

30/11/2020

06:07

9.50

30/11/2020

18:24

9.52

1/12/2020

06:39

9.60

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

29/11/2020

11:34

2.07

29/11/2020

23:47

1.92

30/11/2020

12:06

1.96

1/12/2020

00:20

1.87

1/12/2020

12:38

1.94

Llety gerllaw

Saeth dde