Pentre Farm Holiday Accommodation

Ffermdy rhestredig wedi ei osod ar lechwedd Cymru. Wedi'i guddio'n heddychlon o fewn ymyl pentref hanesyddol, wedi'i adfer â chymysgedd o gerrig agored a thrawstiau gwreiddiol yn gwella ei gymeriad a'i gynhesrwydd. Mae fferm Pentre yn bell iawn o Faesteg, sef tref glasurol yn y Cymoedd, sy'n fyw gyda thraddodiadau cerddoriaeth a hanes mwyngloddio ac sydd bellach yn faes chwarae i geiswyr gwefr.

Mae cyfoeth o wybodaeth y perchennog am y llwybrau lleol yn gyfleus i bawb ar feic mynydd. Mae cefn gwlad hardd De Cymru ar stepen y drws gyda threfi glan môr traddodiadol a thraethau syrffio Porthcawl 10 milltir i ffwrdd. Mae gan yr eiddo dair ystafell wely, yn cysgu 7 o westeion gyda 2 ystafell ymolchi. Mae un ystafell wely ac un ystafell wely ar y llawr gwaelod. Mae digon o le parcio ar gyfer 3 cherbyd a gardd fawr.

Gwobr Da i Fynd
Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde