Heb ganfod eitemau.

Teithiau Cerdded neu Awyr Agored

Sgrolio i lawr Tudalen
Mehefin 15, 2024
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoTeithiau Cerdded Hanes Morgannwg: Castell Coety - Coed Y Mwstwr - Tŷ Mawr

Glamorgan History Walks: Coity Castle - Coed Y Mwstwr - Ty Mawr

Gan ddechrau Castell Coety, gan gymryd Coed y Mwstwr, yna ymlaen i Dŷ Mawr, mae'r daith gerdded hon yn cymryd cefn gwlad hardd a mannau o ddiddordeb hanesyddol.

Gweld y dudalen
Mehefin 16, 2024
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoTeithiau Cerdded Hanes Morgannwg: Merthyr Mawr - Pont Drochi - Fferm yr Ynys

Glamorgan History Walks: Merthyr Mawr - The Dipping Bridge - Island Farm

Taith gerdded ddiddorol yn y wlad gan ddechrau ym Merthyr Mawr, yna ymlaen i Bont Dipio, yna gorffen gwersyll POW Farm Island.

Gweld y dudalen
Mehefin 22, 2024
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoTeithiau Cerdded Hanes Morgannwg: Pwll Cynffig - Ty Sgers - Eglwys Mawdlam

Glamorgan History Walks: Kenfig Pool - Sker house - Mawdlam Church

Gan ddechrau ym Mhwll Cynffig, gan gymryd Ty Sger, yna ymlaen i Eglwys Mawdlam. Unwaith yn safle porthladd canoloesol prysur a hyb masnachol, edrychwn ar y llên gwerin a'r llenyddiaeth sydd â'i ysbrydoliaeth yn y lleoedd rydym yn ymweld â nhw ar y daith hon.

Gweld y dudalen
Mehefin 29, 2024
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoCerddi Hanes Morgannwg: Mynnyd y Gaer - Llanbedr Ar Y Mydydd - Coedwig y Brifwyl

Glamorgan History Walks: Mynnyd y Gaer - Llanbedr Ar Y Mydydd - Primeval Forest

Gan ddechrau ym Mynydd Y Gaer, mae'r daith gerdded hon yn mynd â ni ar hyd rhan o Gefnffordd Morgannwg. Yn ffordd mor hen, disgrifiodd y Rhufeiniaid hi fel 'hynafol'. Byddwn hefyd yn ymweld ag un o'r eglwysi cynharaf yng Nghymru a choedwig petrified.

Gweld y dudalen
Mehefin 30, 2024
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoTeithiau Cerdded Hanes Morgannwg: Gwaith Haearn Bedford - Cyffordd Cefn - Castell Stormus

Glamorgan History Walks: Bedford Iron Works - Cefn Junction - Stormy Castle

Gan ddechrau ym Mryn Cynffig, yna ymlaen i Waith Haearn Bedford a gorffen yn y Dref Ganoloesol.

Gweld y dudalen
Gorffennaf 6, 2024
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoTeithiau Cerdded Hanes Morgannwg: Newton – Candleston – Tythegston

Glamorgan History Walks: Newton – Candleston – Tythegston

Mae'r daith gerdded yn dechrau yn Newton (nr Porthcawl). Nid oes prinder hanes a llên gwerin yn y twyni rhwng Newton Burrows a Candleston, gan y byddwch yn darganfod os byddwch yn ymuno â ni ar y daith gerdded hon.

Gweld y dudalen
Gorffennaf 27, 2024
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoTeithiau Cerdded Hanes Morgannwg: Pwll Cynffig - Ty Sgers - Eglwys Mawdlam

Glamorgan History Walks: Kenfig Pool - Sker house - Mawdlam Church

Gan ddechrau ym Mhwll Cynffig, gan gymryd Ty Sger, yna ymlaen i Eglwys Mawdlam, edrychwn ar y gwythiennau anhygoel o lên gwerin a llenyddiaeth sydd â'i ysbrydoliaeth yn y lleoedd rydym yn ymweld â nhw ar y daith gerdded hon.

Gweld y dudalen

Porwch y map