Walk - Trecco Bay to Porthcawl Marina

Os ydych chi eisiau mynd â'r teulu cyfan allan am dro, beth am fynd ar hyd y llwybr arfordirol ar hyd traeth tywodlyd Bae Trecco. Cewch fwynhau hynny o haul yr haf sydd ar ôl a mwynhau hwyl glan môr traddodiadol ar hyd Llwybr Arfordir Cymru. Gan ddechrau o gyrchfan teuluol poblogaidd Parc Gwyliau Bae Trecco, ewch tua'r gorllewin ar hyd y llwybrau tywodlyd tuag at y reidiau lliwgar, y rolyrcostyrs a'r gemau sy'n edrych dros dywod Traeth Coney.

Bydd rhai bach wrth eu bodd yn chwarae yn y tywod euraid cyn parhau â'r daith gerdded ar hyd Promenâd y Dwyrain i Farina hyfryd Porthcawl. Gorffennwch eich taith gerdded gyda tamaid i'w fwyta yn un o'r mannau bwyta arfordirol niferus sy'n gweini popeth o pizzas blasus sy'n llosgi coed i brydau pysgod ffres. Anhawster - Hawdd
Pellter - 3km

Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr Da i Fynd
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde