Walk - Trecco Bay to Porthcawl Marina

Os ydych chi eisiau mynd â'r teulu cyfan allan am dro, beth am fynd ar hyd y llwybr arfordirol ar hyd traeth tywodlyd Bae Trecco. Cewch fwynhau hynny o haul yr haf sydd ar ôl a mwynhau hwyl glan môr traddodiadol ar hyd Llwybr Arfordir Cymru. Gan ddechrau o gyrchfan teuluol poblogaidd Parc Gwyliau Bae Trecco, ewch tua'r gorllewin ar hyd y llwybrau tywodlyd tuag at y reidiau lliwgar, y rolyrcostyrs a'r gemau sy'n edrych dros dywod Traeth Coney.

Bydd y rhai bach wrth eu bodd yn chwarae yn y tywod euraid cyn parhau â'r daith gerdded ar hyd Promenâd y Dwyrain i Farina hyfryd Porthcawl. Cewch orffen eich taith gyda thamaid i'w fwyta yn un o'r llefydd bwyta niferus ar hyd yr arfordir sy'n gweini popeth o pizzas traddodiadol blasus i brydau pysgod ffres. Anhawster - Hawdd Pellter - 3km

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde