Walk - Ogmore to Porthcawl

Does dim prinder traethau Baner Las, safleoedd daeareg cyn-hanes rhyfeddol a goleudai tlws ar Arfordir Treftadaeth Morgannwg. Cychwynnwch ar y darn wyth milltir rhwng Porthcawl ac Aberogwr a mynd heibio i gestyll atmosfferig, pentrefi tlws a mwynhau'r golygfeydd sy'n ymestyn draw am lannau Gogledd Dyfnaint.

Gan ddechrau o Aberogwr, cerddwch i'r mewndir ar hyd glannau Afon Ogwr ac archwiliwch adfeilion hynafol y castell. Ailymuno â Llwybr Arfordir Cymru a mynd yn ôl tuag at yr arfordir drwy helynt Gwarchodfa Natur Merthyr Mawr. Rhowch gyhyrau eich coes i'r prawf drwy esgyn y Dipper Mawr cyn parhau drwy bentref hardd Newton ac ymlaen i draethau Porthcawl. Gorffennwch eich antur yng Ngoldy Porthcawl, gan edrych dros yr harbwr lliwgar, a chael diod haeddiannol. Anhawster - Canolig i Galed
Pellter - 8km

Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr Da i Fynd
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde