Walk - Ogmore to Porthcawl

Does dim prinder traethau Baner Las, safleoedd daeareg cyn-hanes rhyfeddol a goleudai tlws ar Arfordir Treftadaeth Morgannwg. Cychwynnwch ar y darn wyth milltir rhwng Porthcawl ac Aberogwr a mynd heibio i gestyll atmosfferig, pentrefi tlws a mwynhau'r golygfeydd sy'n ymestyn draw am lannau Gogledd Dyfnaint.

Gan ddechrau o Aberogwr, cerddwch i mewn am y tir ar hyd glannau Afon Ogwr ac archwilio adfeilion hynafol y castell. Ailymunwch â Llwybr Arfordir Cymru a mynd yn ôl tuag at yr arfordir drwy dir gwyllt Gwarchodfa Natur Merthyr Mawr. Rhowch brawf ar gyhyrau'r coesau drwy ddringo i gopa'r Big Dipper cyn parhau drwy bentref tlws Newton ac ymlaen i draethau Porthcawl. Gorffennwch eich antur yng Ngoleudy Porthcawl, sy'n edrych dros yr harbwr lliwgar, a chael diod cwbl haeddiannol. Anhawster - Canolig i Anodd Pellter - 8km

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde