Walk - Newton to Candleston

Cerddwch o Bentref Newton o'r 12fed ganrif, heibio i un o ardaloedd mwyaf Ewrop o dwyni tywod. Cyn i chi fynd, cymerwch ennyd i edrych ar eglwys Newton. Fe'i hadeiladwyd yn wreiddiol fel caer gyda thŵr i rybuddio am ymosodiadau o'r môr. Fe'i sefydlwyd gan Farchogion Urdd Sant Ioan tua 800 mlynedd yn ôl. Dilynwch Ffordd y Traeth i ymuno â Llwybr Arfordir Cymru, sy'n dilyn y traeth heibio i Dwyni Newton ac ymlaen i Warchodfa Natur Genedlaethol Twyni Merthyr Mawr. Mae'r ehangder Saharaidd yma o dywod yn un o'r systemau twyni uchaf yn Ewrop ac yn Warchodfa Natur Genedlaethol sy'n gartref i amrywiaeth eang o anifeiliaid, planhigion a phryfed. Os ydych chi'n teimlo'n anturus, gallwch grwydro oddi ar y llwybr i archwilio'r copaon a'r pantiau yn y tywod (ceisiwch ddringo'r 'Big Dipper', twyn talaf Cymru). Unwaith y bydd y llwybr yn cyrraedd ceg Afon Ogwr mae'n dechrau gwyro i mewn am y tir tuag at Candleston, lle byddwch yn dod o hyd i olion Castell Candleston. Yn swatio yn y coetiroedd ar gyrion Merthyr Mawr, mae'r maenordy hwn o'r 14eg ganrif bellach yn adfail atmosfferig wedi'i orchuddio gan eiddew.

Dyma daith gerdded sydd wedi'i chyhoeddi gan Lwybr Arfordir Cymru. Dilynwch y ddolen i gael mynediad i'r manylion llawn gan gynnwys map llwybr y gellir ei lawrlwytho. Pellter - 3 milltir / 5km

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde