Heb ganfod eitemau.
Gorffennaf 7, 2024
Gorffennaf 7, 2024

Ogi Porthcawl 10K

Mae 10K Ogi Porthcawl yn ras gyffrous yn y dref glan môr sy'n adnabyddus am syrffio tis, chwaraeon a theithiau cerdded arfordirol.

Man poeth yn ystod yr haf i bobl leol ac ymwelwyr - mae Pothcawl yn enwog am ddisgleirio o dan yr haul.

Cynhelir y ras ar ffyrdd caeedig, gan gynnwys nifer o dirnodau a mannau glan môr trawiadol gan gynnwys Rest Bay, Bae Trecco, canol y dref hardd, Grand Pavillion hanesyddol a Goleudy eiconig Porthcawl.

Bydd llu o weithgareddau chwaraeon eraill ar gyfer teuluoedd a phlant hefyd yn cael eu cynnwys yn y diwrnod gweithredu - gan gynnwys Ras Hwyl drydanol, Ras Hwyl wefreiddiol, Dash Toddler a ras cystadleuol Her y Dyfodol, gan roi cyfle i egin athletwyr gymryd eu camau cyntaf i redeg.

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde