Walk - Rest Bay to Kenfig Nature Reserve

Cyfle i ddarganfod harddwch arfordirol traethau Pen-y-bont ar Ogwr ar y daith gerdded 3 milltir rhwng Rest Bay a Gwarchodfa Natur Cynffig gan fynd heibio i longddrylliadau, tegeirianau prin, a rhai o dwyni tywod talaf gogledd Ewrop. Gan ddechrau o faes parcio Rest Bay, ewch tua'r gorllewin ar Lwybr Arfordir Cymru heibio i wyrddni Clwb Golff Brenhinol Porthcawl i fwynhau'r golygfeydd gwych ar draws Bae Abertawe. Ar bentir garw Trwyn Sger, efallai y bydd y rhai craffaf yn eich plith yn gallu gweld olion y llongddrylliad o 1947 a ysbrydolodd nofel R.D Blackmore The Maid of Sker. Ewch yn eich blaen heibio i hafan naturiol Tywod Cynffig, sy'n cael ei addoli am ei degeirianau lliwgar eithriadol brin, ei boblogaeth o bryfed a rhai o dwyni tywod mwyaf Ewrop.

Anhawster - Canolig Pellter - 5km

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde