Walk - River Ogmore and Merthyr Mawr

Gan ddechrau ymhlith glannau gwyllt twyni tywod arfordirol Merthyr Mawr, dilynwch lif afon Ogwr i mewn am y tir, gan ddringo glannau is y dyffryn gwyrdd eang. Gan ddilyn llwybr glan yr afon, byddwch yn mynd drwy bentref tlws gyda bythynnod to gwellt hardd tuag at adfeilion atmosfferig Castell Ogwr.

Ewch ati i hopian ar hyd y cerrig camu sy'n croesi dyfroedd bas Afon Ewenni. Bydd cyfle i gyfarch y merlod cyfagos sy'n pori gerllaw'r olion Normanaidd cyn cerdded ymlaen i goetiroedd tawel Craig-y-Parcau. Cerddwch drwy'r coed derw ac ynn hydrefol a chasglu mwyar duon gwyllt sy'n tyfu ymhlith y gwrychoedd ysgall. Anhawster - Canolig i Anodd Pellter - 9km

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde