Walk - River Ogmore and Merthyr Mawr

Gan ddechrau ymhlith glannau gwyllt twyni tywod arfordirol Merthyr Mawr, dilynwch lif afon Ogwr i mewn am y tir, gan ddringo glannau is y dyffryn gwyrdd eang. Gan ddilyn llwybr glan yr afon, byddwch yn mynd drwy bentref tlws gyda bythynnod to gwellt hardd tuag at adfeilion atmosfferig Castell Ogwr.

Hopiwch ar draws y cerrig camu sy'n croesi bas Afon Ewenni. Cyfarch merlod cyfagos sy'n pori wrth ymyl yr olion normanaidd cyn cerdded ymlaen coetiroedd tawel Craig-y-Parcau. Cerddwch drwy'r lludw hydrefol a choed derw a dewiswch fwyar duon gwyllt sy'n tyfu ymhlith y gwrychoedd ysgall. Anhawster - Canolig i galed
Pellter - 9km

Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr Da i Fynd
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde