Heb ganfod eitemau.
Gorffennaf 7, 2024
Gorffennaf 7, 2024

Bryngarw Country Park - Outdoor Theatre: A Midsummer Night's Dream

Mae Cwmni Theatr Trochi yn dychwelyd i Barc Gwledig Bryngarw yr haf hwn, gyda'u cynhyrchiad clodwiw o gomedi fwyaf doniol a hudolus Shakespeare o'r cyfan: A Midsummer Night's Dream.

Yn addas ar gyfer oedran 8+

Mae Parc Gwledig Bryngarw wedi'i leoli ychydig y tu allan i Ben-y-bont ar Ogwr. Mae digon o le parcio.

Mae gan y parc deithiau cerdded a chynffonau hardd ar gyfer beiciau, teithiau cerdded addas i bob gallu, gyda pharc mawr i fwynhau'r haul.

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde