Heb ganfod eitemau.
Mehefin 20, 2024
Mehefin 20, 2024

Coed-y-Mwstwr Dinner with Michelin Star Chef Roger Jones

Ymunwch â ni am noson fythgofiadwy o ragoriaeth coginio wrth i ni groesawu Roger Jones, cogydd seren Michelin, i'n cegin.  Paratowch i gychwyn ar daith gastronomig fel dim arall, lle mae pob brathiad yn gampwaith a phob sip yn antur.

Mwynhewch mewn cinio aml-gwrs cain wedi'i guradu'n ofalus gan y cogydd Roger Jones ei hun. Mae pob dysgl yn arddangos y cynhwysion gorau wedi'u paru'n arbenigol â gwinoedd eithriadol, a ddewiswyd i ddyrchafu'ch profiad bwyta i uchelfannau newydd.

O ddechreuwyr tantalizing i wyau wedi'u berwi a milwyr! Bydd y cogydd Jones yn mynd â'ch blagur blas ar daith gyfareddol trwy flas ac arloesedd. Ymdrochwch yn y grefft o fwyd wrth i chi sawrio pob eiliad o'r berthynas ginio anghyffredin hon.

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde