Heb ganfod eitemau.

Y Tour of Britain yn rasio drwy Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Sgrolio i lawr Tudalen
Y Bwlch, Cwm Ogwr, Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Y Tour of Britain yn rasio drwy Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Cymal 8

Dydd Sul 10 Medi 2023

Pellter: 166.8km

Cyfanswm uchder: 2,827m

Mae'r cymal olaf anoddaf yn hanes y Tour modern yn cynnwys dringfeydd lleol poblogaidd y Bwlch (3.2km, 6.1% ar gyfartaledd), Rhigos (9.2km, 3.8%), Bryn Du (5.4km, 5%), a Blaenllechau (3km, 6%), a bydd pob un ohonynt yn cael eu cynnwys am y tro cyntaf yn y ras, cyn dringo Mynydd Caerffili ddwywaith (1.3km, 10.1%) yn y cilometrau clo. Mae Cymal 8 yn dechrau ym Mharc Gwledig Margam, stad syfrdanol yng Nghastell-nedd Port Talbot sy'n cynnwys tua 850 o erwau, a bydd y llwybr yn mynd drwy fwrdeistrefi Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, a Rhondda Cynon Taf. Ar ôl mynd i'r afael â Mynydd Caerffili am yr eildro, bydd y beicwyr yn dod i lawr tuag at y llinell derfyn yng nghanol y dref, lle bydd y pencampwr eleni yn cael ei goroni ychydig bellter i ffwrdd o gastell nodedig Caerffili.

Er mwyn helpu'r gynulleidfa o fwy na miliwn o wylwyr rydym yn ei disgwyl ar ochr y ffordd  gyda'u cynllunio ar ddiwrnod y ras, mae amserlenni cynhwysfawr y cymal ar gael yma.

Tour of Britain Cymal 8Tour of Britain Cymal 8
Heb ganfod eitemau.

Lawrlwythiadau

Cymdeithasol

Ysbrydoliaeth

Gweld ar y map

Trefi yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr