Gorffennaf 5, 2020

HEALTHSPAN PORTHCAWL 10K AND FAMILY FUN RUN at Porthcawl - EVENT POSTPONED

GOHIRIWYD y digwyddiad-gweler gwefan y gwesteiwr i gael rhagor o fanylion. Yr haf yn fan poeth i bobl leol ac ymwelwyr – Mae Porthcawl yn enwog am ddisgleirio dan yr haul. Bydd 10K Abertawe Porthcawl yn cael ei chynnal ar ffyrdd caeedig, gan gymryd nifer o dirnodau a mannau glan môr godidog gan gynnwys Rest Bay, Trecco Bay, Coney Bay, canol y dref hardd, Grand Pavillion hanesyddol a goleudy eiconig Porthcawl.

Bydd llu o weithgareddau chwaraeon eraill ar gyfer teuluoedd a phlant hefyd yn cael eu cynnwys yn y diwrnod gweithredu – gan gynnwys rhedeg sy'n trydaneiddio'r teulu, gan roi cyfle i athletwyr addawol ddechrau ar eu traed.

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde