Awst 26, 2021

Awst 29, 2021

Between The Trees Festival at Merthyr Mawr Warren National Nature Rese

Nod Gŵyl Between The Trees yw ceisio ailgysylltu pobl o bob oed â'r byd naturiol. Mae'n cymysgu'r mwynhad o gerddoriaeth werin gyfoes gyda byd natur, gwyddoniaeth a chelf. Felly, mae'n llawer mwy na gŵyl gerddoriaeth yn unig, mae'n "gyfarfyddiad gyda natur" ac yn gyfle i ymlacio a theimlo'n ffres trwy rinweddau rhyfeddol, adferol amgylchedd coetir. O ddechreuadau bach, mae'r ŵyl bellach wedi datblygu'n ŵyl werin sydd wedi'i sefydlu, annibynnol, bwtîc mewn coetir hardd wrth y môr yn Candleston Castle Campsite, Merthyr Mawr, De Cymru. Yn unigryw, mae'r rhai sy'n mynd ar ŵyl yn cael y cyfle i roi eu pebyll o dan ganopi'r goedwig. Mae gan yr ŵyl berfformiadau llafar, sgyrsiau llawn gwybodaeth a gweithdai e.e. paentio dyfrlliw, crochenwaith, sgiliau byw yn y gwyllt, gwehyddu helyg a cherfio coed.
Mae elfen gwyddor naturiol yr ŵyl yn digwydd mewn llecyn pwrpasol o'r enw Coed Wallace. Yma, gall pobl ddefnyddio microsgopau i weld y planhigion a'r anifeiliaid yn agos a gwrando ar sgyrsiau a dadleuon am fioamrywiaeth, cynaliadwyedd a chadwraeth. Mae gennym siaradwyr o sawl prifysgol, Cyfoeth Naturiol Cymru, yr Ymddiriedolaeth Natur, Coed Cadw, Tywyllwch Awyr Cymru a llawer o rai eraill.
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde