Digwyddiadau'r Nadolig na fyddwch chi am eu colli ym Mhen-y-bont ar Ogwr y Nadolig hwn

Rhagfyr 11, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Nofio'r Nadolig

Chwilio am ffyrdd o ddathlu tymor yr ŵyl? O nofio Diwrnod Nadolig mwyaf y DU i rediadau â thedr pwdin, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu'r ddihangfa Nadoligaidd berffaith. Dyma rai o'n piciau Nadoligaidd gorau na fyddwch am eu colli y Nadolig hwn.

Plymio i nofio Dydd Nadolig mwyaf y DU

Ymunwch â channoedd o Siôn Corn ym Mhorthcawl wrth iddynt wneud sblash yn y dip Nadoligaidd mwyaf yn y DU yn y môr! Profwch oerfel arfordir arobryn De Cymru ar Ddydd Nadolig, a'r cyfan wrth roi eich ymlyniad siôn corn gorau. Gallwch hyd yn oed edrych allan am y dyn ei hun, gyda Siôn Corn yn disgwyl reidio o amgylch glannau Porthcawl ar ei bad achub ei hun.

Llosgwch eich calorïau mewn ras Pwdin Nadolig 10km

Gwnewch rywfaint o le i'r holl mins peis hynny gyda ras pwdin Nadolig enwog Pen-y-bont ar Ogwr ar 9 Rhagfyr. Mae'r ras 10km yn croesi amrywiaeth o diroedd heriol, gan gynnwys twyni tywod ail uchaf Ewrop, y Merthyr Mawr. Gydag ystod o wobrau cyffrous gan gynnwys £100 mewn arian parod i'r ddynes a'r bonedd cyntaf sy'n cyrraedd brig y Dipper Mawr ofnadwy! Ond peidiwch â phoeni, mae pawb sy'n rasio yn derbyn memento ras Pwdin Nadolig.

Siop 'til ti'n gollwng gyda detholiad o farchnadoedd a siopau Nadolig

Bydd canolfan siopa McArthur Glen yn gwneud mwy o ymdrech nag erioed eleni i'ch helpu gyda'ch siopa Nadolig. Gallwch dynnu hun-lun gyda Siôn Corn, mwynhau stondin jin a siopa'n hwyrach nag arfer yn yr wythnos cyn y Nadolig, gan fod y siopau ar agor tan 9pm. Bydd Marchnad Nadolig Pen-y-bont ar Ogwr yn dychwelyd hefyd ddydd Sadwrn 15 Rhagfyr, gan ddarparu danteithion i ychwanegu at hwyl yr ŵyl. Gallwch ddisgwyl mwy na 30 o stondinau yn gwerthu anrhegion, cwrw crefft arbennig a chynnyrch lleol blasus. Ar agor 11am - 4pm.

Blasu cynnyrch Cymreig yn y wledd Nadoligaidd hon

Llenwch eich esgidiau y Nadolig hwn gyda bwyd Cymreig blasus a chynnyrch lleol. Bydd dathliadau'r Nadolig yng Nghanol Tref Pen-y-bont ar Ogwr yn gorffen gyda bang ar gyfer Gwledd Nadolig Cymru. Ar ôl i chi orffen bwyta llawer gormod, gofynnwch am rywfaint o siopa Nadolig munud olaf yn stondinau crefft unigryw Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd elfoedd Nadolig Siôn Corn wrth law i helpu i lapio eich anrhegion ar gyfer chwistrell o hud yr ŵyl. 11am-4pm 21-22 Rhagfyr.

Cwrdd â Siôn Corn a'i geirw

Bydd ein preswylydd Siôn Corn yn trin plant i ddanteithion Nadoligaidd yn ei groto ddydd Sadwrn 1af, 8fed a 15 Rhagfyr rhwng 10am a 4pm. Ddydd Sadwrn 15 Rhagfyr bydd canol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn troi'n wyn ar gyfer y digwyddiad 'Nadolig Gwyn ym Mhen-y-bont ar Ogwr' lle gall y cyhoedd alw heibio am ddiwrnod llawn eira o hwyl. Ewch i mewn i fenyn eira enfawr ar gyfer y llun cerdyn Nadolig yn y pen draw, gwyliwch gerflun iâ hudolus yn cerfio ac yn chwarae mewn ffliwiau eira bob awr.11am-4pm. Grottotickets Siôn Corn £5.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl