Porthcawl - Trecco Bay Beach

Mae traeth Bae Trecco wrth ymyl Sandy Bae (a adwaenir yn lleol fel Traeth Coney) ac mae ychydig funudau ar droed o barc gwyliau Bae Trecco a'i amrywiaeth eang o gyfleusterau. Mae'r traeth ei hun yn draeth mawr, tywodlyd sydd wedi derbyn Baner Las am ei ansawdd dŵr rhagorol; Mae hyn yn ei gwneud yn wych i deuluoedd syn edrych i fwynhau rhywfaint o badlo neu nofio. Traeth Bae Trecco yw'r ail fwyaf dwyreiniol o'r rheini sy'n ffurfio '7 Bae' Porthcawl gan ymestyn o Aberogwr yn y dwyrain i Bwynt y Sger yn y gorllewin, sy'n gwneud tua 10 milltir o Lwybr Arfordir Cymru.

Er nad oes unrhyw gyfleusterau ar y traeth, mae parc gwyliau Bae Trecco yn cynnig amrywiaeth o luniaeth a dargyfeiriadau difyr fel arcedau difyrion, golff mini a phwll nofio Splashland. Mae'r cyfadeilad hefyd yn gartref i doiledau cyhoeddus a maes parcio bychan yn y cefn i'r rhai sy'n gyrru i'r ardal. Mae traeth Bae Trecco rhwng traeth hir, ysgubol Traeth Newton i'r dwyrain a Sandy Bay i'r gorllewin. O Newton, mae taith gerdded gwych draw i Aberogwr a'r twyni ym Merthyr Mawr. Mae Sandy Bay yn wych i deuluoedd gyda dŵr glân ar gyfer padlo a nofio yn ystod misoedd yr haf. Mae croeso i gŵn ymarfer ar draeth Bae Trecco  yn ystod y cyfnod tawel o 1 Hydref hyd 30 Ebrill.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

3/3/2021

09:06

10.25

3/3/2021

21:27

9.77

4/3/2021

09:47

9.77

4/3/2021

22:08

9.24

5/3/2021

10:31

9.11

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

3/3/2021

02:43

0.81

3/3/2021

15:08

1.00

4/3/2021

03:24

1.19

4/3/2021

15:48

1.52

5/3/2021

04:08

1.74

Llety gerllaw

Saeth dde