Porthcawl - Town Beach

Oherwydd ei brif ddiben o fod yn amddiffynfa rhag llifogydd i gartrefi a busnesau lleol, mae Traeth y Dref wedi'i wahardd i nofwyr ac mae ond yn ddiogel i'w archwilio yn ystod cyfnodau penodol o'r llanw. Fodd bynnag, mae yna ardaloedd lle mae modd archwilio'r pyllau, ac mae taith gerdded fer, hygyrch y tu ôl i'r brif forglawdd. Mae'n rhaid mai'r brif atyniad i Draeth y Dref yw'r digonedd o gaffis, bariau a siopau annibynnol ar hyd Esplanade Porthcawl. Mae sawl bwyty ar hyd y prom lle gallwch amsugno golygfeydd ysblennydd ar draws Môr Hafren i arfordir Gogledd Dyfnaint a gwrando ar y tonnau'n bwrw islaw. O gymryd taith gerdded fer i'r dwyrain fe welwch adeilad Jennings a adnewyddwyd yn ddiweddar gydag amrywiaeth o fwytai yn ogystal â gorsaf bad achub yr RNLI a golygfan.

I ben dwyreiniol Traeth y Dref mae Marina Porthcawl, sy'n cynnig angorfeydd i hyd at 70 o gychod hamdden a masnachol, os byddwch yn dewis ymweld â'r dref ar gwch. Yn ogystal, mae gwaith newydd ddechrau ar Ganolfan Forwrol Porthcawl gwerth sawl miliwn o bunnoedd, a fydd yn cynnwys canolfan ddarganfod, caffi, bar gwin a'i ficro-fragdy ei hun. Mae toiledau ar gael ar Stryd John gerllaw – sef prif stryd siopa Porthcawl – a hefyd yng Ngwesty'r pier ar yr Esplanade.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

26/2/2021

05:45

9.38

26/2/2021

18:09

9.49

27/2/2021

06:25

9.91

27/2/2021

18:49

9.93

28/2/2021

07:07

10.30

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

26/2/2021

11:50

1.55

27/2/2021

00:04

1.37

27/2/2021

12:30

1.07

28/2/2021

00:45

0.96

28/2/2021

13:10

0.73

Llety gerllaw

Saeth dde