Porthcawl - Sandy Bay

Mae Sandy Bay - sy'n adnabyddus yn lleol fel Traeth Coney hefyd – yn eistedd wrth ymyl Promenâd dwyreiniol Porthcawl. Yn filltir o hyd bron, mae'r traeth yn boblogaidd gyda syrffwyr, ymdrochwyr a theuluoedd gyda digonedd o atyniadau i blant. Mae'n draeth llydan, tywodlyd yn bennaf, sy'n llecyn poblogaidd ar gyfer nofio yn ystod misoedd yr haf a syrffio drwy'r flwyddyn. Mae pentir bach tuag at ochr ddwyreiniol y traeth lle byddwch yn dod o hyd i byllau creigiog y gellir eu harchwilio adeg y trai.

Mae'r traeth yn daith gerdded fer o fwytai a difyrion glan môr traddodiadol Traeth Coney yn ogystal ag adeilad Jennings a adnewyddwyd yn ddiweddar, sy'n gartref i nifer o sefydliadau bwyd a diod. Mae digonedd o le parcio ym maes parcio Salt Lake gerllaw lle gallwch hefyd gael mynediad i Farina Porthcawl a'r goleudy prydferth ymhen ychydig funudau ar hyd y prom. Ychydig ymhellach ymlaen i'r gorllewin mae traeth creigiog y dref a llwybr cwbl hygyrch ar hyd yr Esplanade gyda'i fwytai a'i siopau niferus. Mae achubwyr bywyd yr RNLI yn patrolio'r traeth o ddiwedd Ebrill tan ddiwedd mis Medi ac mae croeso i gŵn ymarfer ar y traeth yn ystod y tymor tawel o 1 Hydref hyd 30 Ebrill.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

23/11/2020

00:11

7.55

23/11/2020

12:50

7.94

24/11/2020

01:33

7.55

24/11/2020

14:04

8.07

25/11/2020

02:44

7.85

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

23/11/2020

06:32

3.70

23/11/2020

19:22

3.44

24/11/2020

07:54

3.58

24/11/2020

20:29

3.20

25/11/2020

08:55

3.25

Llety gerllaw

Saeth dde