Porthcawl - Sandy Bay

Mae Sandy Bay - sy'n adnabyddus yn lleol fel Traeth Coney hefyd – yn eistedd wrth ymyl Promenâd dwyreiniol Porthcawl. Yn filltir o hyd bron, mae'r traeth yn boblogaidd gyda syrffwyr, ymdrochwyr a theuluoedd gyda digonedd o atyniadau i blant. Mae'n draeth llydan, tywodlyd yn bennaf, sy'n llecyn poblogaidd ar gyfer nofio yn ystod misoedd yr haf a syrffio drwy'r flwyddyn. Mae pentir bach tuag at ochr ddwyreiniol y traeth lle byddwch yn dod o hyd i byllau creigiog y gellir eu harchwilio adeg y trai.

Mae'r traeth yn daith gerdded fer o fwytai a difyrion glan môr traddodiadol Traeth Coney yn ogystal ag adeilad Jennings a adnewyddwyd yn ddiweddar, sy'n gartref i nifer o sefydliadau bwyd a diod. Mae digonedd o le parcio ym maes parcio Salt Lake gerllaw lle gallwch hefyd gael mynediad i Farina Porthcawl a'r goleudy prydferth ymhen ychydig funudau ar hyd y prom. Ychydig ymhellach ymlaen i'r gorllewin mae traeth creigiog y dref a llwybr cwbl hygyrch ar hyd yr Esplanade gyda'i fwytai a'i siopau niferus. Mae achubwyr bywyd yr RNLI yn patrolio'r traeth o ddiwedd Ebrill tan ddiwedd mis Medi ac mae croeso i gŵn ymarfer ar y traeth yn ystod y tymor tawel o 1 Hydref hyd 30 Ebrill.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

3/3/2021

09:06

10.25

3/3/2021

21:27

9.77

4/3/2021

09:47

9.77

4/3/2021

22:08

9.24

5/3/2021

10:31

9.11

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

3/3/2021

02:43

0.81

3/3/2021

15:08

1.00

4/3/2021

03:24

1.19

4/3/2021

15:48

1.52

5/3/2021

04:08

1.74

Llety gerllaw

Saeth dde