Porthcawl Museum

Mae'r amgueddfa hon yn yr Hen Orsaf Heddlu yng nghalon y gymuned, adeilad a fyddai wedi cael ei ddefnyddio ers dros gant o flynyddoedd fel canolfan cyfraith a threfn yma. Sefydlwyd Amgueddfa a Chymdeithas Hanesyddol Porthcawl ym mis Hydref 1972. Dros y blynyddoedd, drwy roddion a benthyciadau, mae'r Amgueddfa wedi cronni dros 8,000 o eitemau. Mae'r rhain yn cynnwys: hanes wedi'i ddogfennu o'r dref a'r cyffiniau, ystod eang o arteffactau sy'n cynnwys eitemau'r cartref, masnach, addysg, gwleidyddiaeth, hanes cymdeithasol ac adloniant. Mae eitemau eraill yn cynnwys hanes milwrol a chofiannau o'r ganrif ddiwethaf, cerameg, dogfennau lleol prin, miloedd o ffotograffau lleol, ac eitemau archeolegol gan gynnwys Casgliad Blundell. Mae'r ail gasgliad fwyaf o wisgoedd mewn amgueddfa annibynnol yng Nghymru wedi'i gynnwys yn y storfeydd ar y llawr cyntaf tra bod eitemau arbennig o drychinebau Samtampa a Stalheim a Rheilffordd Porthcawl yn rhan arwyddocaol o'r casgliad.

Yn arwyddocaol, fel y sefydlwyd gan yr Uwchgapten Harry Judge, y Pennaeth Milwrol, cyn iddo farw, Amgueddfa Porthcawl yw'r unig amgueddfa sy'n dal y pethau cofiadwy am y 49fed Catrawd Rhagchwilio, a ffurfiwyd ym Mhorthcawl ym 1942. Mae ymwelwyr o Utrecht yn ymweld bob blwyddyn i dalu teyrnged i'r gatrawd a helpodd i ryddhau eu tref. Mae'n fwriad gan Bwyllgor yr Amgueddfa i arddangos yr holl eitemau ym mis Mai 2015, i nodi Pen-blwydd Diwrnod VE yn 70.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

3/3/2021

09:06

10.25

3/3/2021

21:27

9.77

4/3/2021

09:47

9.77

4/3/2021

22:08

9.24

5/3/2021

10:31

9.11

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

3/3/2021

02:43

0.81

3/3/2021

15:08

1.00

4/3/2021

03:24

1.19

4/3/2021

15:48

1.52

5/3/2021

04:08

1.74

Llety gerllaw

Saeth dde