Parc Slip Nature Reserve

Mae Gwarchodfa Natur Parc Slip ei hun yn ardal o 300 erw sy'n cynnwys cymysgedd gwych o gynefinoedd fel glaswelltir, coetir a gwlyptiroedd, wedi'u hadfer o'u statws blaenorol fel gwaith glo brig. Yn ystod yr haf, mae'r caeau ger y Ganolfan Ymwelwyr yn fwrlwm o liw wrth i lygad llo mawr, carpiog y gors, tegeirianau, cedorwydd, gorudd a nifer o flodau gwyllt hardd eraill flodeuo. Mae pyllau dŵr agored pyllau adar hirgoes a gwlyptiroedd yn cynnig cynefin i lawer o rywogaethau o adar dŵr, gan gynnwys corhwyaid, cornchwiglod a rhegennod y dŵr. Mae nifer o fannau ar gyfer cuddfannau a mannau gwylio mynediad agored ym mhob rhan o'r warchodfa, yn edrych dros ardaloedd y gwlyptir a'r pyllau ac ardal fridio'r gornchwiglen.

Mae coetiroedd collddail a choed conwydd yn darparu cartref i'r gnocell werdd a sgrech y coed, y tylluanod, y llwynogod a llygod y maes. Edrychwch ar y dudalen bywyd gwyllt i gael rhagor o fanylion am y rhywogaethau sydd i'w gweld ar y warchodfa. Ar ôl i chi amsugno bywyd gwyllt y warchodfa, dywedwch wrth ein staff cyfeillgar yn y Ganolfan Ymwelwyr ac ymlaciwch gyda phaned o de yn y siop goffi yn edrych dros y pyllau dipio a'r dolydd blodau gwyllt. Gwylio bywyd gwyllt o gysur cadair freichiau!

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

29/11/2020

05:35

9.32

29/11/2020

17:51

9.45

30/11/2020

06:07

9.50

30/11/2020

18:24

9.52

1/12/2020

06:39

9.60

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

29/11/2020

11:34

2.07

29/11/2020

23:47

1.92

30/11/2020

12:06

1.96

1/12/2020

00:20

1.87

1/12/2020

12:38

1.94

Llety gerllaw

Saeth dde