Open Top Bus

P'un a ydych chi'n rhan o'r gymuned leol, yn dripwr dydd neu'n wneuthurwr gwyliau. Defnyddiwch ein bws topin agored i archwilio gweithgareddau gwych a mwynhewch bopeth sydd gan lwybr arfordirol Porthcawl i'w gynnig.

Pan fyddwch yn codi ar ben agored, gallwch weld popeth i'w wneud ar arfordir bendigedig Cymru. Felly beth ydych chi'n aros amdano?

Mae First Cymru yn lansio bws pen agored newydd ym Mhorthcawl yr wythnos nesaf a fydd yn rhedeg drwy gydol yr haf.

O dan ei frand Arfordir Cymru, cefnogir y bws pen agored gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gyda Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr -paneli gwybodaeth mewnol â brand sy'n hyrwyddo rhai o'r prif bwyntiau o ddiddordeb ar hyd y llwybr.

Bydd yn rhedeg o Fae Trecco i Rest Bay o ddydd Iau i ddydd Llun yn ystod y tymor a saith diwrnod yr wythnos yn ystod gwyliau'r ysgol.

Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr Da i Fynd
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

25/7/2021

08:06

9.73

25/7/2021

20:26

10.13

26/7/2021

08:50

9.72

26/7/2021

21:10

10.08

27/7/2021

09:31

9.55

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

25/7/2021

01:45

1.16

25/7/2021

14:03

1.29

26/7/2021

02:30

1.10

26/7/2021

14:47

1.32

27/7/2021

03:14

1.21

Llety gerllaw

Saeth dde