Ogmore Castle (Cadw)

Gan edrych dros groesfan afon bictiwrésg sy'n dal i gael ei marcio gan gyfres o gerrig camu hynafol, mae Aberogwr (ynghyd â Choety a'r Castellnewydd) yn rhan o driawd o gaerau a adeiladwyd i warchod Morgannwg yn erbyn ymosodiadau gan y gorllewin oedd ym meddiant y Cymry. Gan ddechrau fel castell o bridd a phren ar ddechrau'r 12fed ganrif, cafodd ei gyfnerthu'n gyflym mewn carreg cyn cael ei gryfhau ymhellach â chysylltfur ar ddechrau'r 13eg ganrif.

Yn anarferol, nid yw'r ychwanegiadau diweddarach wedi cuddio nodweddion amddiffynnol cynharaf y Castell, gyda'r cloddiau a'r ffosydd a adeiladwyd ar enedigaeth Aberogwr i'w gweld yn glir o hyd. Nodwedd wreiddiol arall yw'r ffos ddofn o amgylch y ward fewnol, a gynlluniwyd i lenwi â dŵr y môr adeg y penllanw.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

29/11/2020

05:35

9.32

29/11/2020

17:51

9.45

30/11/2020

06:07

9.50

30/11/2020

18:24

9.52

1/12/2020

06:39

9.60

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

29/11/2020

11:34

2.07

29/11/2020

23:47

1.92

30/11/2020

12:06

1.96

1/12/2020

00:20

1.87

1/12/2020

12:38

1.94

Llety gerllaw

Saeth dde