Ogmore Castle (Cadw)

Gan edrych dros groesfan afon bictiwrésg sy'n dal i gael ei marcio gan gyfres o gerrig camu hynafol, mae Aberogwr (ynghyd â Choety a'r Castellnewydd) yn rhan o driawd o gaerau a adeiladwyd i warchod Morgannwg yn erbyn ymosodiadau gan y gorllewin oedd ym meddiant y Cymry. Gan ddechrau fel castell o bridd a phren ar ddechrau'r 12fed ganrif, cafodd ei gyfnerthu'n gyflym mewn carreg cyn cael ei gryfhau ymhellach â chysylltfur ar ddechrau'r 13eg ganrif.

Yn anarferol, nid yw'r ychwanegiadau diweddarach wedi cuddio nodweddion amddiffynnol cynharaf y Castell, gyda'r cloddiau a'r ffosydd a adeiladwyd ar enedigaeth Aberogwr i'w gweld yn glir o hyd. Nodwedd wreiddiol arall yw'r ffos ddofn o amgylch y ward fewnol, a gynlluniwyd i lenwi â dŵr y môr adeg y penllanw.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

26/2/2021

05:45

9.38

26/2/2021

18:09

9.49

27/2/2021

06:25

9.91

27/2/2021

18:49

9.93

28/2/2021

07:07

10.30

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

26/2/2021

11:50

1.55

27/2/2021

00:04

1.37

27/2/2021

12:30

1.07

28/2/2021

00:45

0.96

28/2/2021

13:10

0.73

Llety gerllaw

Saeth dde