Newcastle (Cadw)

Ynghyd â'i chymdogion yng Nghoety ac Aberogwr, roedd y Castellnewydd yn gwarchod croesfannau pwysig yr afon a arferai reoli mynediad i Forgannwg pan oedd llawer o'r rhan hon o'r wlad dan reolaeth Gymreig frodorol.

Roedd y castell gwreiddiol yma yn debygol o fod yn gloddwaith llai soffistigedig, gyda'r gweddillion sy'n sefyll heddiw yn dyddio o gyfnod adnewyddu adeiladau diweddarach yn yr 1180au. Bryd hynny, roedd y castell ym meddiant Harri II, ac mae'n debyg bod y cysylltiad brenhinol hwn yn esbonio pam y mae wedi'i adeiladu cystal.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

26/2/2021

05:45

9.38

26/2/2021

18:09

9.49

27/2/2021

06:25

9.91

27/2/2021

18:49

9.93

28/2/2021

07:07

10.30

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

26/2/2021

11:50

1.55

27/2/2021

00:04

1.37

27/2/2021

12:30

1.07

28/2/2021

00:45

0.96

28/2/2021

13:10

0.73

Llety gerllaw

Saeth dde