Merthyr Mawr Warren National Nature Reserve

Wedi'i osod ar arfordir De Cymru, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Tywyn Merthyr mawr, mae pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i'r twyni uchaf yng Nghymru, a elwir yn Big Dipper. Nid yw'r system dwyni'n debyg i unrhyw beth arall yng Nghymru, yn rhannol oherwydd y maes enfawr y mae'n ei gwmpasu-Mae'n ymestyn i 840 erw (sef 340 o gaeau rygbi rhyngwladol!). Mae Merthyr mawr yn Hafan i fywyd gwyllt. Mae tywod wedi ymgartrefu ar ben clogwyni calchfaen hynafol gan greu cynefin arbennig ar gyfer pryfed, ffyngau a phlanhigion. Ceir hefyd laswelltiroedd, morfeydd heli, traethau a choedwigoedd o fewn y Warchodfa. Mae fflintiau o oes y cerrig, tomenni claddu a chrochenwaith o'r oes Efydd, HERs o'r oes haearn, a theils Rhufeinig i gyd wedi'u darganfod yma. LLWYBRAU CERDDED CYFEIRIEDIG Taith gerdded y Dipper fawr (o faes parcio Tregantllo) | 1/2 milltir/1 cilometr, egnïol Dringwch y twyni tywod uchaf yng Nghymru, sy'n cael ei adnabod yn lleol fel y trochwr mawr, sydd mewn gwirionedd yn dwyni a ffurfir ar ben crib calchfaen. Mwynhewch y golygfeydd ysblennydd o'r brig ar ôl i chi ddringo i fyny'r Mynydd meddal. Rhodfa'r traeth (o faes parcio Tregantllo) | 2.4 milltir/3.7 cilometr (yno ac yn ôl), cymedrol

Os ydych am fynd yn syth i'r traeth, croeswch y bont a dilynwch y llwybr cerdded ar hyd y traeth. Ar hyd y ffordd, byddwch yn profi twyni tywod Merthyr mawr a'i amrywiaeth o fywyd gwyllt a chynefinoedd. Rhodfa'r grib (o faes parcio Newton) | 21/4 milltir/3.5 cilomedr, cymedrol Mwynhewch olygfeydd panoramig o'r grib galchfaen. Mae'r llwybr hwn yn cychwyn tua 500 metr o faes parcio Newton, maes parcio talu ac arddangos mewn perchnogaeth breifat, ar ben gorllewinol y Warchodfa. Llwybrau eraill Mae rhan o lwybr arfordir Cymru yn cofleidio ymyl Merthyr mawr Warren.As yn ogystal â'n llwybrau cerdded ag arwyddbyst, mae yna hefyd lawer o lwybrau cyhoeddus sy'n troi o gwmpas y Warchodfa a choetir. Marchogaeth Mae tri llwybr marchogaeth o faes parcio Tregantllo drwy'r twyni. Ceir arwyddbyst ar y llwybrau hyn gyda symbolau ceffylau ac maent yn amrywio o ran hyd o 21/2 milltir (3.8 cilometr) i 41/2 milltir (7.4 cilometr). Mae cyfanswm o 9 milltir (15.4 cilometr) o lwybrau. Gall blychau ceffylau barcio ym maes parcio Tregantllo sy'n faes parcio talu ac arddangos. Sylwch: Mae angen trwydded arnoch i reidio'r llwybrau hyn. Mae trwyddedau ar gael o Swyddfa ystâd Merthyr mawr, CF32 0LR; Ffôn: 01656 662413.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

3/3/2021

09:06

10.25

3/3/2021

21:27

9.77

4/3/2021

09:47

9.77

4/3/2021

22:08

9.24

5/3/2021

10:31

9.11

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

3/3/2021

02:43

0.81

3/3/2021

15:08

1.00

4/3/2021

03:24

1.19

4/3/2021

15:48

1.52

5/3/2021

04:08

1.74

Llety gerllaw

Saeth dde