Merthyr Mawr Warren National Nature Reserve

Wedi'i osod ar arfordir De Cymru, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Tywyn Merthyr mawr, mae pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i'r twyni uchaf yng Nghymru, a elwir yn Big Dipper. Nid yw'r system dwyni'n debyg i unrhyw beth arall yng Nghymru, yn rhannol oherwydd y maes enfawr y mae'n ei gwmpasu-Mae'n ymestyn i 840 erw (sef 340 o gaeau rygbi rhyngwladol!). Mae Merthyr mawr yn Hafan i fywyd gwyllt. Mae tywod wedi ymgartrefu ar ben clogwyni calchfaen hynafol gan greu cynefin arbennig ar gyfer pryfed, ffyngau a phlanhigion. Ceir hefyd laswelltiroedd, morfeydd heli, traethau a choedwigoedd o fewn y Warchodfa. Mae fflintiau o oes y cerrig, tomenni claddu a chrochenwaith o'r oes Efydd, HERs o'r oes haearn, a theils Rhufeinig i gyd wedi'u darganfod yma. LLWYBRAU CERDDED CYFEIRIEDIG Taith gerdded y Dipper fawr (o faes parcio Tregantllo) | 1/2 milltir/1 cilometr, egnïol Dringwch y twyni tywod uchaf yng Nghymru, sy'n cael ei adnabod yn lleol fel y trochwr mawr, sydd mewn gwirionedd yn dwyni a ffurfir ar ben crib calchfaen. Mwynhewch y golygfeydd ysblennydd o'r brig ar ôl i chi ddringo i fyny'r Mynydd meddal. Rhodfa'r traeth (o faes parcio Tregantllo) | 2.4 milltir/3.7 cilometr (yno ac yn ôl), cymedrol

Os ydych am fynd yn syth i'r traeth, croeswch y bont a dilynwch y llwybr cerdded ar hyd y traeth. Ar hyd y ffordd, byddwch yn profi twyni tywod Merthyr mawr a'i amrywiaeth o fywyd gwyllt a chynefinoedd. Rhodfa'r grib (o faes parcio Newton) | 21/4 milltir/3.5 cilomedr, cymedrol Mwynhewch olygfeydd panoramig o'r grib galchfaen. Mae'r llwybr hwn yn cychwyn tua 500 metr o faes parcio Newton, maes parcio talu ac arddangos mewn perchnogaeth breifat, ar ben gorllewinol y Warchodfa. Llwybrau eraill Mae rhan o lwybr arfordir Cymru yn cofleidio ymyl Merthyr mawr Warren.As yn ogystal â'n llwybrau cerdded ag arwyddbyst, mae yna hefyd lawer o lwybrau cyhoeddus sy'n troi o gwmpas y Warchodfa a choetir. Marchogaeth Mae tri llwybr marchogaeth o faes parcio Tregantllo drwy'r twyni. Ceir arwyddbyst ar y llwybrau hyn gyda symbolau ceffylau ac maent yn amrywio o ran hyd o 21/2 milltir (3.8 cilometr) i 41/2 milltir (7.4 cilometr). Mae cyfanswm o 9 milltir (15.4 cilometr) o lwybrau. Gall blychau ceffylau barcio ym maes parcio Tregantllo sy'n faes parcio talu ac arddangos. Sylwch: Mae angen trwydded arnoch i reidio'r llwybrau hyn. Mae trwyddedau ar gael o Swyddfa ystâd Merthyr mawr, CF32 0LR; Ffôn: 01656 662413.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

1/12/2020

06:39

9.60

1/12/2020

18:58

9.51

2/12/2020

07:12

9.61

2/12/2020

19:31

9.42

3/12/2020

07:45

9.52

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

1/12/2020

00:20

1.87

1/12/2020

12:38

1.94

2/12/2020

00:52

1.89

2/12/2020

13:12

1.99

3/12/2020

01:25

2.00

Llety gerllaw

Saeth dde