Ewenny Priory

Eglwys lem, seintwar a thranseptau Priordy Ewenni, a sefydlwyd yn 1141 gan Maurice De Londres fel cangen o Abaty Benedictaidd Caerloyw, yw'r enghreifftiau gorau sydd wedi goroesi o bensaernïaeth Normanaidd Romanèsg sydd wedi goroesi yn y rhan hon o Gymru. Yn nodedig hefyd mae amddiffynfeydd annodweddiadol o gadarn yr anheddiad, sy'n cynnwys waliau a gatiau trawiadol y gellir eu gweld o hyd heddiw.

Nid yw'n glir pam yn union pam y byddai lle bach a gweddol ddibwys fel Ewenni angen amddiffynfeydd o'r fath: a gawsant eu hadeiladu at ddibenion sioe yn hytrach na dibenion amddiffynnol? Er nad oedd gan y muriau amddiffynnol lawer i'w wneud ag ef, mae'n debyg, mae Priordy Ewenni wedi mwynhau bywyd hir a gweithgar – Mae'r corff Normanaidd yn dal i wasanaethu fel yr eglwys blwyf leol.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

5/3/2021

10:31

9.11

5/3/2021

22:56

8.61

6/3/2021

11:24

8.38

6/3/2021

23:59

8.00

7/3/2021

12:38

7.75

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

5/3/2021

04:08

1.74

5/3/2021

16:33

2.17

6/3/2021

05:00

2.39

6/3/2021

17:31

2.83

7/3/2021

06:11

2.97

Llety gerllaw

Saeth dde