Coity Castle (Cadw)

Dechreuodd y castell fel amddiffynfa gylch diwedd yr 11eg ganrif. Ychwanegwyd gorthwr petryal o garreg a'r brif gysylltfur gan y Normaniaid yn y 12fed ganrif, dan deulu de Turberville. Strwythur amddiffynnol oedd y gorthwr tri llawr yn bennaf. Olion pier wythonglog canolog ar gyfer claddgelloedd Castell Coety. Cynhaliwyd gwaith ailweithio helaeth yn y 14eg ganrif, pan gysylltwyd rhes domestig â'r Gorthwr wrth y porthdy canol. Disodlodd y claddgelloedd carreg newydd y lloriau pren cynharach. Mae'r pier wythonglog canolog ar gyfer y claddgelloedd yn dal yn amlwg ymhlith adfeilion y castell. Ychwanegwyd adain capel cyfagos gyda ffenestr ddwyreiniol dal at y llawr cyntaf ym mhen dwyreiniol y rhes domestig yn y 15fed ganrif.

Yn ystod yr 16eg ganrif, aeth Castell Coety, erbyn hynny'n eiddo i deulu'r Gamage, trwy ailfodelu llwyr o'r trigfannau, oedd yn cynnwys ychwanegu llawr, ffenestri newydd a dau gorn simnai. Gorwedd y prif siambrau ar y lloriau uchaf. Roedd yr ystod o fflatiau domestig yn cynnwys neuadd ganolog ar y llawr cyntaf uwchben crypt cromennog, yr oedd modd ei chyrraedd trwy risiau troellog mawreddog. I'r gorllewin, roedd ystafelloedd gwasanaeth ar y llawr gwaelod, yn cynnwys cegin yn ôl pob tebyg, gyda ffyrnau. Mae gwaelod adfail odyn bragu mawr yn parhau. Ar ochr bellaf yr ystod, roedd tŵr a oedd yn ymwthio o'r cysylltfur yn cynnwys geudai. Roedd yr ail lawr yn lletya fflatiau preifat.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

26/2/2021

05:45

9.38

26/2/2021

18:09

9.49

27/2/2021

06:25

9.91

27/2/2021

18:49

9.93

28/2/2021

07:07

10.30

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

26/2/2021

11:50

1.55

27/2/2021

00:04

1.37

27/2/2021

12:30

1.07

28/2/2021

00:45

0.96

28/2/2021

13:10

0.73

Llety gerllaw

Saeth dde